Yangın Durdurucular

Yangın Durdurucu Ürünler

Yangın zonu olarak tanımlanan bölgeler ve odalar, çoğu zaman yanlış uygulama ve yangın durdurucu ürün kullanılmaması nedeniyle, yangın zonu olma özelliği kazanamamaktadır. Dolayısıyla yangın durdurucu ürünlerin kullanımı, yangın zonları oluşturulması adına önem arz etmektedir.

Yangın durdurucu ürünler genel olarak;

  • Yangın durdurucu boya
  • Yangın durdurucu harç
  • Yangın durdurucu levha
  • Yangın durdurucu mastik
  • Yangın durdurucu yastık

gibi ürünlerdir.

Plastik boru geçişlerinde ve havalandırma geçişlerinde ise yangın kelepçesi ve yangın damperleri kullanılmaktadır.

Tüm yangın durdurucu ürünlerin tedariği Evenos A.Ş. tarafından yapılmakta olup, sertifikalı personelimiz tarafından uygulanmaktadır.

Havalandırma kanallarının duvar ve döşeme geçişlerinde Yangın Durdurucu Elastik Mastik ve Yangın Durdurucu Harç ürünleri ile aşağıda belirtilen yöntemler kullanılarak yangın bariyerleri oluşturulmalıdır. Yangın anında havalandırma kanalının ısıdan dolayı içe doğru bükülerek boşluk yaratmasını engellemeye yönelik çelik vidalarla kanala tutturulacak olan köşebentler çelik vidalarla havalandırma kanalına tutturulmalıdır. Çelik vidaların, havalandırma kanalının köşesinde 2 cm uzakta, daha sonra da 7 cm aralıklarla olacak şekilde montajları yapılmalıdır. Tüm uygulamalarda sahadaki mevcut duruma uygun olan onay esas alınarak uygulama kalınlıkları belirlenmelidir. Eğer sahadaki duruma uygun bir onay temin edilemez ise, bu konuda yetkili ve sertifikalı kişilerin tavsiyeleri doğrultusunda uygulama yapılmalıdır.

Metal boru geçişlerinde, mastik ve taşyünü çözümü havalandırma Kanallarındaki uygulamaya benzer bir şekilde kullanılmalıdır. Duvar geçişlerinde iki taraflı uygulama yapılmalı, döşeme geçişlerinde ise belirtilen şekilde üsten uygulama yapılmalıdır.

Elektrik şaftlarında ve tesisat şaftlarının duvar geçişlerindeki kablo tavası ve serbest kablo tavası geçişleri için yanmaz köpük yahut ilgili ürünler kullanılması uygundur. Tüm uygulamalarda sahadaki mevcut duruma uygun olan onay esas alınarak uygulama kalınlıkları belirlenmelidir.

Binada en ciddi yangın ve duman yayılma riskine dilatasyon sahiptir. Dilatasyon yalıtımları, profesyonel ve işinin ehli uygulayıcılar tarafından gerçekleştirilmelidir.

Yangın Durdurucu

Çelik yalıtımı: Çevreye yangın yayma tehlikesi olmayan ve yangın sırasında içindeki yanıcı maddeler, çelik elemanlarında 540 ºC üzerinde bir sıcaklık artışına sebep olmayacak bütün çelik yapılar yangına karşı dayanıklı kabul edilir. Alanı 5000 m2’den az olan tek katlı yapılar hariç olmak üzere, diğer çelik yapılarda, çeliğin sıcaktan uygun şekilde yalıtılması gerekir. Yalıtım, yangına dayanıklı püskürtme sıva ile sıvama, yangına dayanıklı boya ile boyama, yangına dayanıklı malzemeler ile çevreyi sarma, kutuya alma ve kütlesel yalıtım şeklinde yapılabilir.