Yangın Durdurucular

Yangın zonu olarak tanımlanan bölgeler ve odalar, çoğu zaman yanlış uygulama ve yangın durdurucu ürün kullanılmaması nedeniyle, yangın zonu olma özelliği kazanamamaktadır. Dolayısıyla yangın durdurucu veperde durdurucuürünlerin kullanımı, yangın zonları oluşturulması adına önem arz etmektedir.

Yangın durdurucu ürünler genel olarak şunlardır:

YANGIN DURDURUCU BOYA

Yangına karşı son derece etkilidir. Kullanımı kolaydır. Yüzey alanına sürülen boyanın kalınlığı arttıkça yangına karşı gösterdiği reaksiyon o ölçüde artar.

YANGIN DURDURUCU HARÇ

Mukavemeti ve verimliliği yüksektir. Duvar ve zemin için uygundur.

YANGIN DURDURUCU LEVHA

Pasif yangın durdurucu ürünler arasında olan pasif yangın durdurucu levha, boru, kablo, tesisat, hava kanalları vb. uygulama alanlarında kullanılır. Sarkma yapmaz. Çatlama ve ayrılma olmaz.

YANGIN DURDURUCU MASTİK

Çok amaçlı yangın durdurma özelliğine sahiptir. Küflenme karşıtıdır. Uygun alanlarda etkilidir.Pasif yangın durdurucu ürünlerdendir.

YANGIN DURDURUCU YASTIK

Ses yalıtımını arttırır. Dikey yatay ve çoklu geçişlerde uzun süre yangına dirençlidir. Montajı kolaydır. Yukarıda geçen ürünler yangına karşı gösterilen tepkilerden olması sebebiyle son derece önemlidir.

YANGIN DURDURUCU ÜRÜNLERİN UYGULANIŞI

  • Havalandırma kanallarının duvar ve döşeme geçişlerinde Yangın Durdurucu Elastik Mastik ve Yangın Durdurucu Harç ürünleri ile aşağıda belirtilen yöntemler kullanılarak yangın bariyerleri oluşturulmalıdır.
  • Yangın anında havalandırma kanalının ısıdan dolayı içe doğru bükülerek boşluk yaratmasını engellemeye yönelik çelik vidalarla kanala tutturulacak olan köşebentler çelik vidalarla havalandırma kanalına tutturulmalıdır.
  • Çelik vidaların, havalandırma kanalının köşesinde 2 cm uzakta, daha sonra da 7 cm aralıklarla olacak şekilde montajları yapılmalıdır.
  • Plastik boru geçişlerinde ve havalandırma geçişlerinde ise yangın kelepçesi ve yangın damperleri kullanılmaktadır.
  • Tüm uygulamalarda sahadaki mevcut duruma uygun olan onay esas alınarak uygulama kalınlıkları belirlenmelidir. Eğer sahadaki duruma uygun bir onay temin edilemez ise, bu konuda yetkili ve sertifikalı kişilerin tavsiyeleri doğrultusunda uygulama yapılmalıdır.
  • Metal boru geçişlerinde, mastik ve taşyünü çözümü havalandırma Kanallarındaki uygulamaya benzer bir şekilde kullanılmalıdır.
  • Duvar geçişlerinde iki taraflı uygulama yapılmalı, döşeme geçişlerinde ise belirtilen şekilde üsten uygulama yapılmalıdır.
  • Elektrik şaftlarında ve tesisat şaftlarının duvar geçişlerindeki kablo tavası ve serbest kablo tavası geçişleri için yanmaz köpük yahut ilgili ürünler kullanılması uygundur.
  • Tüm uygulamalarda sahadaki mevcut duruma uygun olan onay esas alınarak uygulama kalınlıkları belirlenmelidir.
Yangın Durdurucu

Binada en ciddi yangın ve duman yayılma riskine dilatasyon sahiptir. Dilatasyon yalıtımları, profesyonel ve işinin ehli uygulayıcılar tarafından gerçekleştirilmelidir.

Yangın Durdurucu

Yangın durdurucuürünlerden olan çelik yalıtımı: Çevreye yangın yayma tehlikesi olmayan ve yangın sırasında içindeki yanıcı maddeler, çelik elemanlarında 540 ºC üzerinde bir sıcaklık artışına sebep olmayacak bütün çelik yapılar yangına karşı dayanıklı kabul edilir. Alanı 5000 m2’den az olan tek katlı yapılar hariç olmak üzere, diğer çelik yapılarda, çeliğin sıcaktan uygun şekilde yalıtılması gerekir. Yalıtım, yangına dayanıklı püskürtme sıva ile sıvama, yangına dayanıklı boya ile boyama, yangına dayanıklı malzemeler ile çevreyi sarma, kutuya alma ve kütlesel yalıtım şeklinde yapılabilir.

YANGIN DURDURUCU VE PERDE DURDURUCU ÜRÜNLERİN FİYATLARI

Tüm yangın durdurucu ürünlerin tedariği Evenos A.Ş. tarafından yapılmakta olup, sertifikalı personelimiz tarafından uygulanmaktadır. Fiyat noktasında müşterilerimize onları memnun edecek çözümler sunmaktayız.

Özet
Tarih
Sayfa
Yangın Durdurucu Ürünler
Puan
41star1star1star1stargray