Referanslarımızdan Bazıları

  Formu Doldurunuz

  Gazlı Söndürme Sistemleri sulu söndürme sistemlerine alternatif bir söndürme modelidir. Su ile söndürmenin sağlık açısından olumsuz sonuçlar vereceği durumlarda kullanılır.

  Su ile söndürmenin içerideki ekipmanlara zarar verebileceği ortam şartlarında, alternatif söndürme sistemleri tasarlamak zaruridir. Bu alternatif söndürme sistemleri içerisinde, günümüzde en çok tercih edilen söndürme sistemleri çeşitlerinden biri, gazlı yangın söndürme sistemleri alt dalı olan temiz gazlı söndürme sistemleridir.

  temiz gazlı söndürme sistemleri

  İçerisindeki söndürücü ajan ile yangını söndüren temiz gazlı yangın söndürme sistemleri, oda içerisinde insan bulunması ihtimalinde de, sağlığa herhangi bir olumsuz etki etmemektedir. Temiz gaz kullanılan söndürme sistemleri temiz gaz diye tabir ettiğimiz elektriksel iletkenliği olmayan, buharlaştıktan sonra atık bırakmayan, uçucu sıvı veya gaz halindeki söndürücü maddelerden oluşur.

  Tüm tasarımları; öncelikle TS EN 15004 standartları ve NFPA 2001 standartları doğrultusunda, Evenos A.Ş. mühendislik kadrosu tarafından yapılan temiz gazlı yangın söndürme sistemleri, müşteri ihtiyaç ve mahal özellikleri doğrultusunda projelendirilmekte ve gazlı yangın söndürme sistemi monte edilmektedir.

  Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri tarafından ithal edilen tüm temiz gazlı yangın söndürme sistemleri, sistem elemanları bazında ve komple sistem olarak FM onaylı ve UL listeli; yahut VdS onaylıdır. Gazlı yangın söndürme Sistemlerin tamamının dolumu distribütörü olunan üretici firma tesislerinde yapılmakta olup, ithalat işlemleri Evenos A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

  Gazlı yangın söndürme Sistemleri için Tüm tasarım ve hidrolik hesaplamalar, üretici firmanın onaylı hidrolik hesap programları ile yapılmaktadır.

  NOVEC 1230, FM200, Inert gazlı sistemler, Pano İçi Mikro söndürme sistemleri gibi temiz gazlı söndürme sistemleri seçimi, Saretra A.Ş. bünyesindeki profesyonel mühendisler tarafından, uygulanabilirlik ve maliyet optimizasyonları yapılarak müşteriye sunulmaktadır.

  Temiz Gazlı Söndürme Sistemi

  Kurulumunu yapmakta olduğumuz temiz gazlı söndürme sistemleri; 

  Tüm gazlı yangın söndürme sistemlerinin tasarım, montaj, süpervizörlük, devreye alma ve bakım işlemleri, Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri A.Ş. tarafından tek elden yapılmaktadır.

  Gazlı Söndürme Sistemleri Ve Kullanılan Gazlar

  Temiz gazlı söndürme sistemlerinde, halokarbon gaz ve inert gaz gibi gaz çeşitleri kullanılır. Hangi gazın nerede kullanılacağına kurulumu yapılacak mahalin özelliklerine göre karar verilir. Temiz Gaz Kullanılan Söndürme Sistemleri temiz gaz diye tabir ettiğimiz elektriksel iletkenliği olmayan, buharlaştıktan sonra atık bırakmayan, uçucu sıvı veya gaz halindeki söndürücü maddelerden oluşur. İnsan olan mahallerde sıklıkla kullanılır. Kullanım alanı en geniş temiz gazlı söndürme sistemi çeşitlerindendir. Söndürücü gaz tipi; insana ve çevreye olan etkilerin yanı sıra, korunacak hacim özelliklerine bağlı olarak ilk yatırım ve işletme maliyet faktörleri dikkate alınarak seçilir.

  Evenos A.Ş Gazlı Söndürme Sistemlerinde Kullanılan Gazların Özellikleri Nelerdir?

  Halokarbon Gaz Kullanılan Söndürme Sistemleri: Halokarbon gazlı söndürme sistemleri içeriğinde flor, klor, brom veya iyot elementlerinden bir veya daha fazlasının oluşturduğu organik bileşikler bulunan söndürücü üründür. Halokarbon türevi gazlar, hem fiziksel hem de kimyasal olarak yangını söndürür. Halokarbon gazların boşaltma süresi 10 sn’dir. İnsan bulunan mahallerde kullanımına, tasarım konsantrasyonunun insana zarar verebilecek en düşük seviyenin altında olduğu yerlerde izin verilir. Halokarbon gazlar ozon tabakasına zarar vermezler.

  Inert Gaz Kullanılan Söndürme Sistemleri: İçeriğinde helyum, neon, argon, nitrojen veya karbondioksit gibi gazlar bulunan söndürücü sistemlerdir. Inert gazlar ortamdaki oksijen oranını yanma sınırının altına düşürerek, yangını söndürür. Inert gazlarda boşaltma süresi 60 sn’dir. Boşaltma süresi ve sistem basıncının yüksek olması, silindir odasına uzak mesafede borulama gerektiren mahallerde kullanılmasına olanak sağlar. Tıpkı Halokarbon gazları gibi inert gazlarında insan bulunan mahallerde kullanımına, tasarım konsantrasyonunun insana zarar verebilecek en düşük seviyenin altında olduğu yerlerde izin verilir. Inert gazlar ile yapılan yangın söndürmede ölçülebilir bir bozunma ürünü oluşmaz. Inert gazlar atmosfere zarar vermeyen gaz türlerindendir.

  Temiz Gazlı Söndürme Sistemi

  FM200 Gazlı Söndürme Sistemleri

  Günümüzde en yaygın olarak kullanılan temiz gazlı söndürme sistemlerinden olan FM200 gazlı söndürme sistemleri, insan sağlığına zararı olmaması ve efektif söndürme performansı ile birçok yerde tercih sebebidir. FM200 sisteminde kullanılan FM200 gazı, silindirlere doldurularak sıvı halde saklanabilen bir gazdır. FM200 gazlı söndürme sistemleri fiyatları ile bilgi bu içeriğimizde bulunmaktadır.

  İçerisinde bulunan HFC 227-ea söndürücü ajanı ile söndürme işlemini gerçekleştiren FM200 söndürme sistemleri, çevre dostu olmasıyla da bugün birçok merkezde kullanılmakta ve tercih edilmektedirler. FM200 gazlı söndürme sistemi, elektrik kontrol odaları ve laboratuvarlar gibi yerlerde güvenle kullanılmaktadır.

  FM200 gazlı söndürme sistemleri, halon gazının söndürme sistemlerinde yasaklanmasından sonra, alternatif olarak en çok kullanılan temiz gazlı söndürme sistemi olmuştur. FM200 gazlı söndürme sistemleri, temiz gazlı söndürme sistemleri içerisinde söndürme kabiliyeti en yüksek söndürme biçimlerindendir.  FM200 gazlı söndürme sistemleri fiyatları ürünün kalitesine göre de farklılık göstermektedir.

  ULUSAL VE ULUSLARARASI ONAYLAR

  Evenos A.Ş. tarafından EN 15004 standartları doğrultusunda tasarımı ve projelendirmesi yapılan FM200 gazlı söndürme sistemleri, şartname ve yerel yönetmelikler doğrultusunda, istenildiği takdirde NFPA 2001 ve özel şartnameler doğrultusunda da tasarlanabilmektedir. FM200 gazlı yangın söndürme sistemleri ozon tabakasına zarar vermeyen yangın söndürme yöntemlerindendir. Gaz miktarları, nozul ve silindir yerleşim kuralları, tesisat ebadı gibi teknik açıdan önem arz eden özellikler de yine bu standartlar doğrultusunda yapılmaktadır. FM200 gazlı söndürme sistemleri, boşaltım işleminin ardından kalıntı bırakmazlar.

  Yoğun mühendislik bilgisi gerektiren FM200 yangın söndürme sistemlerinin tüm elemanları FM, UL, GOST, VdS, LPCB gibi onaylara sahiptir. Sistemler yine sistem bazında da uluslararası onaylara sahip birinci sınıf kalitede sistemlerdir. Sistem silindirleri TPED direktiflerine uygun ve π damgalıdır. FM 200 Gazlı Söndürme Sistemleri Fiyatları, firmalara ve ürünlerin özelliğine göre değişmektedir.

  FM200 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİNİN AVANTAJLARI

  FM 200 yangın söndürme sistemi ile alakalı tüm tasarım ve hidrolik hesaplamalar, üretici firmanın onaylı hidrolik hesap programları ile yapılmaktadır ve FM 200 yangın söndürme sistemleri bu doğrultuda monte edilmektedir. FM 200 gazlı yangın söndürme Sistem optimizasyonlarını maksimize etmek amacıyla, 25, 42 ve 60 barlık sistemler tedarik edilebilmektedir, yönlendirme vanalı sistemler ise yine proje bazlı olarak tedarik edilebilmektedir.

  FM 200 yangın söndürme sistemi, Sistemler boşaldıktan ve yangın söndürüldükten sonra artık gaz, kolayca mahalden temizlenebilir ve atık madde bırakmaz. FM200 gazlı yangın söndürme sisteminde kullanılan tüp maksimum 10 saniye içerisinde boşalmaktadır. İçerdiği özellikler sayesinde tercih edilmesinin yanında bir başka avantajlı tarafı da görüntü olarak uygulandığı zemine herhangi bir zarar vermemesi ve çevre de bulunan insanlar içinde tehlikeli bir durum teşkil etmemesi tercih listelerinde üst sıralarda olmasını sağlamaktadır.

  FM200 GAZ SİSTEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ

  • Rengi olmayan gaz kütlesidir.
  • FM200 gazlı söndürme sistemleri,
  • İletkenliği yoktur
  • Atmosferde ki tabakaya zarar vermez
  • İnsan sağlığına hiçbir şekilde olumsuz etkisi yoktur
  • Doğru bir şekilde kullanıldığı takdirde yanıcı yüzeye diğer söndürücülerin verdiği zararı vermez.
  • Yangının bulunduğu ortam da kısa süre içerisinde etkili olur.
  • Ekonomik olarak avantajlı bir sistemdir.

  FM200 GAZ SİSTEMLERİNİN KULLANILDIĞI YERLER

  • Telefon ve Elektrik Santralleri
  • İletişim Merkezleri
  • Müzeler
  • Genellikle sanat galerileri
  • Sistemlerin kontrolünü bulunduğu odalar
  • Jeneratör Bölümleri
  • Dağıtım merkezleri
  • Bankaların bulunduğu kasa bölümleri
  • Okulların kütüphaneler
  • Depolama Alanları
  • İlaç ve aseton gibi sıvı maddeleri bulunduran depola
  • UPS – kesintisiz güç kaynakları yangın söndürme sistemlerinde
  • Bilgisayar “Server” ve “Kompanzasyon” yangın söndürme sistemlerinde
  • HES ve termik santral türbinlerinde
  • Transformatör yangın söndürme sistemlerinde
  • Müze yangın söndürme sistemlerinde
  • Manyetik medya yangın söndürme sistemlerinde
  • Elektrik dağıtım panolarında
  • Arşiv yangın söndürme sistemlerinde
  • Laboratuvarlarda çeker ocaklarda
  • Kompresör, havalandırma ünitelerinde
  • Tüm elektrik ve elektronik sistemlerde
  • Kablo galerilerinde
  • GSM link istasyonları ve kabinlerinde
  • Doğalgaz gaz dağıtım istasyonlarında
  • Kimya sektöründe yangın söndürme sistemlerinde
  • Kasa dairelerinde, ATM sistemlerinde, banka para taşıma araçlarında
  • Askeri tesislerde, haberleşme sistemlerinde, tanklarda ve zırhlı araçlarda
  • Gemilerde, kargo, makina dairesi, porsun ambarları ve enerji panellerinde kullanılır.

  FM200 gazlı söndürme sisteminin tüm sistem bakımları da yine Evenos A.Ş. tarafından düzenli periyodik aralıklarla yapılmaktadır.

  FM200 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

  FM200 gazlı söndürme sistemleri gibi otomatik gazlı söndürme sistemleri, çapraz yerleşim yani cross zone esasına göre yerleştirilen farklı çalışma sistematiğine sahip dedektörlerin yangın anında gelen alarm sinyallerinin söndürme sistemini aktif etmesi ile çalışırlar. 

  Sistemin güvenilirliğini arttırmak için çapraz yerleşim esasına göre 2 farklı kanal tesis edilir. Fm200 gazlı söndürme sistemleri kontrol paneline konulmuş dumanı farklı çalışma şekillerine göre algılayacak iyonizsyon ve optik duman dedektörleri aracılığıyla uyarı ve söndürme işlemi sağlar. Bu sayede eğer dedektörlerden birinden bir alarm gelir ise diğer dedektörde alarm durumuna geçer fakat aktif olmaz. Bunun amacı herhangi bir yanlış anlaşılma olduğunda sistemin devreye girip gereksiz yere çalışmasının ve içindeki gazın boşaltılmasının engellenmesidir. 

  Söndürme yapılacak bölgelerde söndürmenin aktive olduğunu ve gazın boşalacağını belirten sesli-ışıklı bir alarm cihazı bulunur. FM200 gazlı söndürme sistemleri istenildiği takdirde mekanik olarak yani manuel bir şekilde devreye sokulabilir. Sistemler, yangın anında içerideki gazın en fazla 10 saniye içerisinde boşalması ve söndürme işleminin başlaması esasına göre tasarlanmaktadır. FM200 gazlı söndürme sistemleri belirlenen sürede içerideki gazın boşalması esasına göre planlanıp tüm boru sistemi püskürtme nozulları ve diğer ekipmanlar bu esasa göre seçilerek tesis edilir.

  Novec 1230 gazlı söndürme

  Novec 1230 Söndürme Sistemleri

  Yangın söndürme sistemlerinin pek çok farklı çeşidi vardır. Bunlardan en yaygın kullanılanlardan biri de Novec 1230 Söndürme Sistemleri. Bu içerik NOVEC 1230 nedir? Sorusuna cevap vermeyi hedefleyen bir içeriktir.

  3M firması tarafından üretilen NOVEC 1230 söndürücü ajanı, insan sağlığına olumsuz etki etmemesinin yanında, Halon 1301 gazına alternatif olması ve ozon tabakasına hiçbir zararı olmaması nedeniyle de günümüzde yangın söndürme sistemi olarak sıkça kullanılmakta ve tercih edilmektedir.

  NOVEC 1230 NEDEN TERCİH EDİLMELİDİR?

  NOVEC 1230 sistemlerinin bir diğer avantajı, içerisinde bulunan söndürme ajanının ozona zarar vermemesiyle beraber, ozonda kalma süresi de çok kısadır. Bu, NOVEC 1230 gazını tercih sebebi yapmaktadır.

  NOVEC 1230 gazlı söndürme sistemi basit olarak;

  • Sistem silindirleri
  • Söndürücü gaz
  • Borulama tesisatı
  • Nozullar
  • Algılama sisteminden oluşur.

  Ortamda yangını algılayan algılama sistemleri, silindir üzerinde bulunan elektronik solenoidi aktif hale getirerek, silindir içerisindeki basınç altındaki gazın tesisat yardımıyla mahale boşaltılmasını sağlar. Böylece söndürme işlemi yapılmış olur. NOVEC 1230 gazlı söndürme sistemleri yüksek basınç altında olan sistemler oldukları için, tüm montaj ve uygulama kurallarına özellikle dikkat edilmeli ve bu doğrultuda önlemler alınmalıdır.

  Evenos mühendislik departmanı tarafından, öncelikle EN 15004 standartlarının baz alınarak tasarlandığı NOVEC 1230 söndürme sistemleri, istenilen şart ve durumlarda NFPA 2001 standartları doğrultusunda da tasarlanabilmekte ve bu şekilde çözümlenebilmektedir.

  NOVEC 1230 gazlı söndürme sistemi Tasarım, projelendirme, süpervizörlük, montaj ve devreye alma işlemlerinin yanı sıra, bakım ve servis işlemlerinin de Evenos A.Ş. deneyimli personeli tarafından yapıldığı NOVEC 1230 söndürme sistemleri, günümüzde ihtiyaca göre en esnek olarak kullanılabilen söndürme sistemlerinin başında gelmektedir.

  NOVEC 1230 gazlı söndürme sistemi için Tüm tasarım ve hidrolik hesaplamalar, üretici firmanın onaylı hidrolik hesap programları ile yapılmaktadır. NOVEC 1230 gazlı söndürme sistemleri Hidrolik hesap programları VdS onaylıdır.

  Firmamız tarafından anahtar teslim çözümler ile kurulan tüm NOVEC 1230 sistemleri, yurtdışından ithal edilmektedir ve üretici firma tesislerinde hazır hale getirilmektedir. NOVEC 1230 Gaz boşalmaları sonucu sistem dolumları, iki iş günü içerisinde istendiği takdirde yapılabilmektedir.

  Inert Gazlı Argon Söndürme Sistemi

  Inert Gazlı Argon Söndürme Sistemleri

  Özellikle hacmen büyük mahallerin yangın korumasında en çok tercih edilen temiz gazlı söndürme sistemlerinden olan inert gazlı argon söndürme sistemleri, çevre dostu olması ve insan sağlığına etki etmemesi nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir.

  Hacmen büyük mahallerin korumasında olduğu gibi, sayıca çok olan mahallerin korunmasında da yine uygulanabilirlik ve maliyet koşullarından dolayı tercih edilmektedir. Inert gazlı argon söndürme sistemleri çeşitlerinin söndürme prensibi, mahaldeki söndürme konsantrasyonunu %15 altına indirilmesi esasına dayanır. Bu sayede oksijen yetersizliğinden yanma olayı son bulacaktır.

  Daha çok yönlendirme vanalı sistem kullanımları ile tasarımı yapılan inert gazlı – argon söndürme sistemleri, yahut argon gazlı söndürme sistemleri hidrolik hesaplar elverdiği takdirde çok sayıda odayı koruyabilmekte ve bu sayede en efektif çözüm olarak müşterilere sunulabilmektedir. Yeterli sayıda gaz miktarını içeren silindir sayısı, ilgili odadan algılanan yangın alarmı sayesinde aktive olmakta ve sadece ilgili hacme boşaltılmaktadır. Dolayısıyla bu durum ve yönlendirme vanalarının kullanılabiliyor olması, maliyet bakımından da kullanıcılara büyük avantajlar sağlamaktadır.

  IG 541 , IG 55 , IG 01 , IG 100 söndürme sistemleri seçenekleri olan Inert Gazlı Argon Söndürme Sistemleri çeşitlerinin her birinin söndürme konsantrasyonları ve fiziksel özellikleri farklıdır. Evenos A.Ş. yetkin mühendisleri, mahaller için en efektif söndürme sistemini belirlemekte ve bu doğrultuda tasarım yapmaktadır.

  Argon gazlı söndürme sistemleri Tüm tasarım ve hidrolik hesaplamalar, üretici firmanın onaylı hidrolik hesap programları ile yapılmaktadır.

  Firmamız tarafından 200 bar ve 300 barlık, silindir hacmi olarak da 80 litre ve 140 litrelik argon gazlı söndürme sistemi alternatifleri sağlanabilmektedir.

  Tüm argon gazlı söndürme sistem tasarımları EN 15004 ve NFPA 2001 standartları doğrultusunda yapılmaktadır.

  Evenos A.Ş. tarafından temin edilen ve kurulumu yapılan Inert Gazlı Argon Söndürme Sistemlerinin sistem bazında ve her bir elemanının FM, UL, VdS, LPCB veya GOST onayları mevcuttur.

  Genel olarak elektrik odalarında, kat elektrik odalarında, OG – AG odalarında, jeneratör alanlarında, trafo mahallerinde, müzelerde, arşivlerde, yanıcı parlayıcı sıvı depolarında argon gazlı söndürme kullanımları oldukça yaygındır.

  Inert Gazlı Argon söndürme Sistem kurulumlarından sonra, sistemlerin tüm bakım işlemleri de yine Evenos A.Ş. yetkin personeli tarafından yapılmaktadır ve müşteri bilgilendirmeleri sağlanmaktadır.

  Panel İçi Söndürme Sistemleri

  Panel İçi Söndürme Sistemleri

  Elektrik panoları, makine panoları, makine kontrol üniteleri ve diğer küçük çapta mahallerin korunmasında en etkili sistem olan mikro söndürme sistemleri – panel içi söndürme sistemleri çeşitlerinin tamamı, Evenos A.Ş. tarafından yurtdışından ithal edilmektedir.

  Sistemler; TPED direktiflerine uygun üretilmiş silindirler, tubing – algılama elemanı, hat sonlandırma aparatı, manometre ve söndürücü ajandan oluşmaktadır.

  Silindir ve tubing boyunca 11 bar basınç altında bekleyen söndürücü gaz, tubing yani algılama elemanının ısıyı hissettiği yerden kopmasıyla ortama boşalır ve yangını tam çıktığı noktada söndürür. Birden fazla panonun korunmasında kullanılabildikleri gibi, tek bir pano koruması için de tasarlanmaları mümkündür. Az miktarda söndürücü ajan kullanılması ve yangının kaynağına direkt etki etmesi nedeniyle, mikro – pano için söndürme sistemleri, Panel içi söndürme sistemleri günümüzde oldukça tercih sebebi söndürme sistemlerindendir.

  Pano içi – mikro söndürme sistemlerinde kullanılan silindir boyutları 1 , 2 , 4 , 6 litre olabilmektedir. Tubing boyu ise standart ve üretici manuellerinin izin verdiği aralıklarda kullanılabilmektedirler.

  Sistemde kullanılan gaz ve malzemelerin tamamı FM, UL, GOST veya VdS onaylarına sahip, birinci sınıf kalitede malzemelerdir.

  Özellikle ayrı bir yangın zonunda bulunması gereken elektrik panosu gibi malzemelerin korunması için önemli sistemlerdir. Bunlar dışında UPS üniteleri, CNC panoları, elektrik panoları, arşiv rafları, taşıt vagonları, makine daireleri gibi alanlarda kullanımı yaygındır.

  Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri tarafından montajı yapılan, panel içi söndürme sistemleri, mikro söndürme sistemlerinin – pano içi söndürme sistemlerinin bakım, yeniden dolum, onarım ve test işlemleri de, yine Evenos A.Ş. yetkili personeli tarafından yapılmaktadır.

  Devreye alımdan sonra müşterilerimize panel içi söndürme sistemleri ile alakalı kullanım ve gözlem talimatları da ayrıca verilmektedir.

  CO2 Gazlı Söndürme Sistemi

  CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri

  Temiz gazlı söndürme sistemlerine nazaran maliyet bakımından daha ucuz olan otomatik karbondioksit CO2 gazlı söndürme sistemleri, insan bulunan yerlerde kullanılamamaktadırlar.

  Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri tarafından projelendirme, montaj, tasarım, uygulama, devreye alma ve bakım işlemleri yapılan karbondioksit CO2 söndürme sistemlerinin tamamı, yurt dışında distribütörlüğümüz bulunan üretici firmalar vasıtasıyla alınmaktadır ve sistemlerin tamamı uluslararası sertifikasyonlara sahiptir. ( FM , UL , LPCB , VdS , GOST) Sistem dolumlarının tamamı üretici firma tesislerinde yapılmaktadır ve sistemler hazır halde ithal edilmektedir.

  CO2 Gazlı Söndürme Sistemlerinin Özellikleri Nelerdir?

  • İhtiyaca göre düşük ve yüksek basınçta sistemler temin edilebilir.
  • Gerekli şartnameler doğrultusunda çeşitli hacimsel boylarda silindirler tedarik edilebilmektedir.
  • Genelde 60 bar basınç altındaki silindirler ile tasarlanan CO2 gazlı söndürme sistemleri, algılama sistemlerinden gelen sinyalle aktif hale geçer ve böylece söndürme işlemini gerçekleştirmektedirler.
  • Karbondioksit gazlı söndürme sistemleri en etkili söndürme araçlarıdır.
  • CO2 gazlı söndürme sistemleri ürünlerinin tüm tasarım ve hidrolik hesaplamalar, üretici firmanın onaylı hidrolik hesap programları ile yapılmaktadır.

  CO2 Gazlı Söndürme Sistemlerinin Üretim Prensipleri

  • CO2 Gazlı Söndürme Sistemlerinde kullanılan hidrolik hesap programı Alman – VdS onaylıdır.
  • Tasarımların tamamı Amerikan NFPA 12 Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems standartlarına göre yapılmaktadır.
  • Total flooding esasına dayanan prensip ile söndürme işlemini gerçekleştirebileceği gibi, local flooding ile de tasarıma imkan vermektedir.
  • Üretiminde kullanılan prensipler nedeniyle maliyet korunumu ve efektiflik konuları maksimize edilebilmektedir.

  CO2 Gazlı Söndürme Sistemlerinin Üretim Prensipleri Nasıl Çalışmaktadır?

  • Total flooding esası, odanın tamamının yeter miktarda CO2 gazı ile doldurulması ve yangının bu sayede söndürülmesi prensibine dayanmaktadır.
  • Local flooding esası ise, korunması istenen herhangi bir makine, malzeme vs ile alakalı yangın çıktığı zaman, CO2 gazının sadece korunan malzeme ya da makine üzerine boşalması ve direkt olarak burada oluşan yangını söndürmesi prensibine dayanmaktadır.
  • CO2 gazlı söndürme sistemlerinden olan Fm200 gazlı söndürme sistemleri, karbondioksit söndürme sistemleri ve karbondioksit yangın söndürme sistemleri de bu prensiple çalışmaktadır.
  • Sistem tesisatları çelik çekme borular ile yapılmakta ve minimum boru et kalınlığı değerlerine dikkat edilmektedir.
  • Kablo galerileri, trafo odaları, jeneratör odaları, rüzgar türbinleri, yanıcı parlayıcı sıvı odaları gibi, içerisinde sürekli insan bulunmayan mahallerde kullanımı oldukça yaygındır.

  Gazlı Söndürme Sistemleri Bakım ve Servisi

  Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri A.Ş. CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri ve diğer tüm yangın söndürme sistemlerinin, kurulum, onarım, bakım ve servis işlemlerini yapmaktadır. Binalara kurulacak olan CO2 Gazlı Söndürme sistemlerinin tasarım ve uygulaması da yine Evenos personelleri tarafından yapılır. Kurulan CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri mutlaka kontrol altında tutulmalıdır. 

  Evenos tarafından kurulumu yapılan, periyodik test ve bakım gerektiren bu sistemler ve cihazlar bina sahibi veya yöneticisi gözetiminde belirli aralıklarda Evenos personelleri tarafından test ve bakıma tabi tutulmalıdır. Bakım ve servis işlemleri düzenli olarak yapıldığında sistemlerin sorunsuz çalışması da güvence altına alınır. CO2 Gazlı Söndürme Sistemlerinin tamamına Evenos A.Ş.’nin uzman personelleri tarafından hem kurulum hem de bakım hizmeti verilmektedir. 

  Gerekli kontroller yılda 1, 2, ve 4 defa olmak üzere mutlaka yapılmalıdır. Yapılan bakım işlemleri ile performans testleri ve bir sistemin ne kadar zamanda ve hangi güçte çalışacağı da saptanarak eğer varsa gerekli aksaklıklar düzeltilebilmektedir. Bakım ve servis işlemleri doğru şekilde ve uzman kişiler tarafından yapılmadığında, olası bir yangın durumunda sistemler görevlerini yerine getiremeyebilir. Bu da yangın esnasında mal ve can kaybına neden olabilir. Bu nedenle bütün yangın güvenlik sistemlerinin mutlaka Evenos A.Ş. tarafından gerekli kontrollerinin yapılması gerekmektedir. 

  CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri ve diğer tüm yangın söndürme sistemlerinin kurulumu, bakımları ve servis işlemleri ile ilgili detaylı bilgi almak için 0216 349 00 49 numaralı telefondan ya da aşağıdaki formdan bize ulaşabilirsiniz.