Referanslarımızdan Bazıları

Temiz Gazlı Söndürme Sistemi

Gazlı Söndürme Sistemleri su ile söndürmenin sağlık açısından olumsuz sonuçlar vereceği yahut su ile söndürmenin içerideki ekipmanlara zarar verebileceği ortam şartlarında, alternatif söndürme sistemleri tasarlamak zaruridir. Bu alternatif söndürme sistemleri içerisinde, günümüzde en çok tercih edilen söndürme sistemleri çeşitlerinden biri, gazlı yangın söndürme sistemleri alt dalı olan temiz gazlı söndürme sistemleridir.

temiz gazlı söndürme sistemleri

Günümüzde özellikle içerisinde elektrik bazlı iletkenler bulunan mahallerin söndürme sistemi gereksinimlerini karşılayan temiz gazlı söndürme sistemleri, çevre dostu olduğu ve insan sağlığına zarar vermediği için öncelikli tercih sebebi olmaktadır.

İçerisindeki söndürücü ajan ile yangını söndüren temiz gazlı yangın söndürme sistemleri, oda içerisinde insan bulunması ihtimalinde de, sağlığa herhangi bir olumsuz etki etmemektedir.

Tüm tasarımları; öncelikle TS EN 15004 standartları ve NFPA2001 standartları doğrultusunda, Evenos A.Ş. mühendislik kadrosu tarafından yapılan temiz gazlı yangın söndürme sistemleri, müşteri ihtiyaç ve mahal özellikleri doğrultusunda projelendirilmekte ve gazlı yangın söndürme sistemi monte edilmektedir.

Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri tarafından ithal edilen tüm temiz gazlı yangın söndürme sistemleri, sistem elemanları bazında ve komple sistem olarak FM onaylı ve UL listeli; yahut VdS onaylıdır. Gazlı yangın söndürme Sistemlerin tamamının dolumu distribütörü olunan üretici firma tesislerinde yapılmakta olup, ithalat işlemleri Evenos A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

Gazlı yangın söndürme Sistemleri için Tüm tasarım ve hidrolik hesaplamalar, üretici firmanın onaylı hidrolik hesap programları ile yapılmaktadır.

NOVEC1230, FM200, Inert gazlı sistemler, Pano İçi Mikro söndürme sistemleri gibi temiz gazlı söndürme sistemleri seçimi, Saretra A.Ş. bünyesindeki profesyonel mühendisler tarafından, uygulanabilirlik ve maliyet optimizasyonları yapılarak müşteriye sunulmaktadır.

Temiz Gazlı Söndürme Sistemi

Gazlı Söndürme Sistemi

Dikkat edilmesi gereken bir nokta, ülkemizde yönetmeliğin, Avrupa normlarını işaret ederek, gazlı söndürme sistemi için bu bazda tasarımları zorunlu kılmasıdır. Dolayısıyla özel durumlar haricinde, gazlı söndürme sistemi için EN 15004 standartları dikkate alınarak tasarımlar yapılmalıdır. NFPA2001 ve EN 15004 standartları arasındaki ciddi farklar, NFPA2001 standartları takip edildiği takdirinde, gazlı yangın söndürme sistemleri için tasarımlarda yetersiz kalınmasına sebebiyet vermektedir.

Kurulumunu yapmakta olduğumuz temiz gazlı söndürme sistemleri

Tüm gazlı yangın söndürme sistemlerinin tasarım, montaj, süpervizörlük, devreye alma ve bakım işlemleri, Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri A.Ş. tarafından tek elden yapılmaktadır.

Gazlı Söndürme Sistemleri Ve Kullanılan Gazlar

Temiz gazlı söndürme sistemlerinde, halokarbon gaz ve inert gaz gibi gaz çeşitleri kullanılır. Hangi gazın nerede kullanılacağına kurulumu yapılacak mahalin özelliklerine göre karar verilir. Temiz Gaz Kullanılan Söndürme Sistemleri temiz gaz diye tabir ettiğimiz elektriksel iletkenliği olmayan, buharlaştıktan sonra atık bırakmayan, uçucu sıvı veya gaz halindeki söndürücü maddelerden oluşur. İnsan olan mahallerde sıklıkla kullanılır. Kullanım alanı en geniş temiz gazlı söndürme sistemi çeşitlerindendir. Söndürücü gaz tipi; insana ve çevreye olan etkilerin yanı sıra, korunacak hacim özelliklerine bağlı olarak ilk yatırım ve işletme maliyet faktörleri dikkate alınarak seçilir.

Evenos A.Ş Gazlı Söndürme Sistemlerinde Kullanılan Gazların Özellikleri Nelerdir?

Halokarbon Gaz Kullanılan Söndürme Sistemleri: Halokarbon gazlı söndürme sistemleri içeriğinde flor, klor, brom veya iyot elementlerinden bir veya daha fazlasının oluşturduğu organik bileşikler bulunan söndürücü üründür. Halokarbon türevi gazlar, hem fiziksel hem de kimyasal olarak yangını söndürür. Halokarbon gazların boşaltma süresi 10 sn’dir. İnsan bulunan mahallerde kullanımına, tasarım konsantrasyonunun insana zarar verebilecek en düşük seviyenin altında olduğu yerlerde izin verilir. Halokarbon gazlar ozon tabakasına zarar vermezler.

Inert Gaz Kullanılan Söndürme Sistemleri: İçeriğinde helyum, neon, argon, nitrojen veya karbondioksit gibi gazlar bulunan söndürücü sistemlerdir. Inert gazlar ortamdaki oksijen oranını yanma sınırının altına düşürerek, yangını söndürür. Inert gazlarda boşaltma süresi 60 sn’dir. Boşaltma süresi ve sistem basıncının yüksek olması, silindir odasına uzak mesafede borulama gerektiren mahallerde kullanılmasına olanak sağlar. Tıpkı Halokarbon gazları gibi inert gazlarında İnsan bulunan mahallerde kullanımına, tasarım konsantrasyonunun insana zarar verebilecek en düşük seviyenin altında olduğu yerlerde izin verilir. Inert gazlar ile yapılan yangın söndürmede ölçülebilir bir bozunma ürünü oluşmaz. Inert gazlar atmosfere zarar vermeyen gaz türlerindendir.