Referanslarımızdan Bazıları

Water Mist Su Sisi Söndürme Sistemi

Gelişmiş olan yangınlara müdahale konusunda en önemli araçlardan biri yangın hidrant sistemleridir. Gerek itfaiye personeli gerekse yapıda bulunan eğitimli personelin kullanımıyla yangına müdahale olanağı sağlayan yangın hidrant sistemleri, yangının söndürülmesi açısından hayati öneme sahiptirler.

YANGIN HİDRANT SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ

Çevresel yangın hidrantı sistemi, Türkiye Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereği, taban alanı 5000 metre kare’den büyük olan yapılar ve alanlar için zorunludur. Çevre hidrant sisteminin yangına müdahalesi konusundaki öneminin farkında olan Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri,  danışmanlığını yapmakta olduğu firmalara, alanı bu değerden küçük olup da tehlike arz eden yapılar için mutlak suretle önermektedir.

Evenos A.Ş. tarafından ithalatı, montajı, tasarımı, projelendirmesi, süpervizörlüğü, bakımları ve servis işlemleri yapılan çevre hidrant sistemlerinin tüm ekipmanları, uluslararası kabul görmüş onaylara sahiptir.

YANGIN HİDRANT SİSTEMLERİ STANDART VE ONAYLARI

Çevre hidrant sistemlerinin tasarımları, TS EN 12845, Türkiye Yangın Yönetmeliği ve NFPA13 standartları doğrultusunda yapılmaktadır ve debi – basınç değerleri bu standartlar doğrultusunda hesaplanmaktadır.

Yangın hidrantı sistemi kurulacak yerin minimum sıcaklık değerlerine göre, hidrant tipleri seçilmekte ve müşterinin kullanımına bu şekilde sunulmaktadır.

Yangın Hidrant Sistemi

Standartların işaret ettiği değerler, FM onaylı UL listeli, yahut VdS onaylı hidrolik hesap programlarıyla teyit edilmekte ve tüm projelendirmeler bu hesaplamalar doğrultusunda yapılmaktadır. Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda estetik kaygılar çerçevesinde, değişik tasarım ve türlerde hidrant seçimi ve tedariği yapılabilmektedir. Sulu söndürme sistemleriyle beraber köpüklü söndürme sistemlerinin de uygulandığı yerlerde kullanılabilen yangın hidrant sistemleri, D ve E sınıfı yangın harici çoğu alanda kullanılabilmekte ve yangın söndürülmesinde etkili araç olabilmektedir.

Birçok tesiste atıl vaziyette ve kullanım dışı şekilde durmakta olan hidrantların bakımları çok önemlidir. Dolayısıyla tüm yangın korunum sistemlerinde olduğu gibi, çevre hidrant sistemlerinin bakımlarının eksiksiz ve standartlara uygun periyotlarla yapılması gerekliliği hayati öneme sahiptir. Özellikle hidrantların yanında konumlandırılan hidrant dolaplarının içerisindeki lans, hortum ve diğer malzemelerin eksik olmaması konusuna dikkat edilmelidir. Herhangi bir eksiklik durumunda yerine ikame malzeme tedarik edilmelidir.

YANGIN HİDRANT SİSTEMLERİNİN FİYATLARI

Tüm yangın hidrantı sistemlerinin anahtar teslim çözümleri, Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri A.Ş. tarafından tek elden yapılmakta ve müşteri ihtiyaçları maksimize edilmektedir. Fiyat noktasında ise müşterilerimizle ortak noktada buluşarak fiyat konusunda memnun edici çözümler bulmaktayız.

Yangın Hidrant Sistemleri Nedir?

Yangın hidrant sistemleri bazı durumlarda yangın söndürme zincirinin en önemli halkası olabilen bir söndürme aracıdır. Bu sistem sayesinde su alana yayılarak ulaşır. Hidrant sistemin özelliği de buradan gelmektedir. Yangın anında suyu alana müdahale etmek için yayarak iletir. Yangın hidrant sistemi alanın her tarafına duyun püskürtülmesine yardımcı olur. Yangın anında ilk müdahale yapıldığında fakat yangın kontrol altına alınamadığında dışarıdan müdahale etmek amacıyla kaldırımlarda bulunan hidrantlar hayati önem taşırlar. Yangın bölgesinin dış yüzeyini soğutmak ve yangının çevreye sıçramasını önleyebilmek amacıyla kullanılmaktadır. Yer altı ve yerüstü olarak üretilen 2 farklı tipi bulunmaktadır. Evenos Güvenlik Sistemleri tarafından da temin edilebilen hidrantların 2 türü de TS 2821 standartlarına göre dizayn edilir ve uluslararası standartlara göre oluşturulur.

Yangın söndürme hidrantı tam olarak, yangına ilk müdahale esnasında sonuç alınamaması durumuna devreye girerek, dönen bir çalışma şekliyle alanın her tarafına su fışkırtabilme ve yangını söndürme amacıyla çalışır. Şehirleşmenin fazla olduğu geniş alanlarda ve imar planlama alanı 5000 metrekarenin üzerinde olan ve içerisinde her türlü kullanım alanı mevcut bulunan yerleşim yerlerinde yaptırılması zorunlu bir ekipmandır. Dış hidrant sistemi olarak da tanımlanabilen yangın hidrantları bu özellikleri taşıyan alanlarda kullanımı zorunlu olan bir söndürme aracıdır.

Yangın Söndürme Hidrantları Kurulumu Nasıl Yapılmalıdır?

Yangın söndürme hidrantlarının sayısı birden fazla olmalıdır. Bu nedenle de aralarındaki mesafelerin eşit olarak ayarlanması çok önemlidir. Hidrantların kurulması planlanan bölgede eğer tehlike durumu yüksek ise hidrantlar arası mesafe yakın olmalıdır. Fakat tehlike oranı az ise eğer hidrantlar arası mesafe geniş olabilmektedir. Yangın söndürme hidrant sistemlerinin kurulma mesafeleri, çok yüksek tehlikeli bölgelerde 50 metre, yüksek tehlikeli bölgelerde 100 metre, orta tehlikeli bölgelerde 125 metre ve düşük tehlikeli bölgelerde ise; 150 metre olmalıdır. Herhangi bir tehlike olmadan da ve hidrant kurmak için gerekli zorunlulukları taşımasa da normal binalarda da 5 ve 15 metre uzaklığında hidrantlar bulundurulur. Eğer hidrant sisteminde; boru donanımında yer alan ring sistemi yok ise; en düşük boru çapının da 100 mm olması ve hidrolik hesaba uygun bir şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir. Hidrant sisteminde dizayn debisinin en az 1900 l/dak olması da şarttır. Uygun bulunması durumunda; binanın tehlike sınıfına göre debi arttırılabilir. Ayrıca hidrant çıkış noktasında 700 kPa basınç olması gerekmektedir. Evenos A.Ş tarafından hizmet veren alanında uzman mühendis ekibi hidrant kurulumu da yapar. Kurulum esnasında bölgelerde uygulanması gereken prosedür ne ise ona uygun şekilde sistemleri dizayn etmektedir.

Water Mist yangın söndürme sistemleri de yangın hidrant sistemleri gibi yangın Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri tarafından üretilmektedir.

YANGIN HİDRANT SİSTEMLERİ BAKIM VE SERVİSİ

Evenos Yangın Söndürme Sistemleri A.Ş. Yangın Hidrant Sistemleri ve diğer tüm yangın söndürme sistemlerinin, kurulum, onarım, bakım ve servis işlemlerini yapmaktadır. Binalara kurulacak olan Sprinkler söndürme sistemlerinin tasarım ve uygulaması da yine Evenos personelleri tarafından yapılır. Kurulan Yangın Hidrant Sistemleri mutlaka kontrol altında tutulmalıdır. Evenos tarafından kurulumu yapılan, periyodik test ve bakım gerektiren bu sistemler ve cihazlar bina sahibi veya yöneticisi gözetiminde belirli aralıklarda Evenos personelleri tarafından test ve bakıma tabi tutulmalıdır. Bakım ve servis işlemleri düzenli olarak yapıldığında sistemlerin sorunsuz çalışması da güvence altına alınır. Yangın Hidrant Sistemlerinin tamamına Evenos A.Ş.’nin uzman personelleri tarafından hem kurulum hem de bakım hizmeti verilmektedir. Gerekli kontroller yılda 1, 2, ve 4 defa olmak üzere mutlaka yapılmalıdır. Yapılan bakım işlemleri ile performans testleri ve bir sistemin ne kadar zamanda ve hangi güçte çalışacağı da saptanarak eğer varsa gerekli aksaklıklar düzeltilebilmektedir. Bakım ve servis işlemleri doğru şekilde ve uzman kişiler tarafından yapılmadığında, olası bir yangın durumunda sistemler görevlerini yerine getiremeyebilir. Bu da yangın esnasında mal ve can kaybına neden olabilir. Bu nedenle bütün yangın güvenlik sistemlerinin mutlaka Evenos A.Ş. tarafından gerekli kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Yangın Hidrant Sistemleri ve diğer tüm yangın söndürme sistemlerinin kurulumu, bakımları ve servis işlemleri ile ilgili detaylı bilgi almak için 0216 349 00 49 numaralı telefondan ya da aşağıdaki formdan bize ulaşabilirsiniz.