Referanslarımızdan Bazıları

Water Mist Su Sisi Söndürme Sistemi

Günümüzde su ile söndürmenin yapılamayacağı mahaller için bazı alternatif söndürme sistemleri geliştirilmiştir. Özellikle elektrik yükünün fazla olduğu veyahut suyun zarar verebileceği evrak, kağıt vs barındıran mahallerde su ile söndürme yapmak, büyük maddi zararlara yol açabileceği gibi, can kayıplarına varan sonuçlara bile neden olabilmektedir. Dolayısıyla bu tür odalarda uygulanan bir alternatif söndürme sistemi de Water Mist (Su Sisi) Söndürme Sistemleri.

Water Mist – Su sisi söndürme sistemi, ana prensip olarak söndürücü ajan olarak suyu kullanmasına rağmen, yüksek basınçlı pompalar ve özel nozulları sayesinde su taneciklerini pülverize hale getirerek mikron seviyesinde küçültür. Böylece odada bulunan kağıt, elektrik panosu, kablolar vs gibi malzemeler su ile temas ettikleri zaman uğrayacakları hasara uğramazlar; bu sayede mahaller güvenilir bir biçimde söndürülür.

Water Mist (Su Sisi) Söndürme Sistemleri, Yaya ve karayolu tünelleri gibi alanlarda, sulu sprinkler sistemlerine oranla daha efektif sonuçlar verebilmektedir. Bu nedenle özellikle Avrupa’da bir çok karayolu tünelinde su sisi – water mist sistemleri tercih edilmiştir.

Evenos A.Ş. mühendisleri tarafından tasarımları ve projelendirmesi yapılan Water Mist – Su Sisi yangın söndürme sistemlerinin tasarımında, üretici manuelleri ve ilgili, Amerikan standartları göz önünde bulundurulmaktadır.

Amerikan NFPA 750 standardıyla beraber, özellikle üretici manuelleri dikkate alınarak tasarım yapılmakta ve tüm montaj kurallarına hakim olan Evenos personeli tarafından kurulumları gerçekleştirilmektedir.

Water Mist (Su Sisi) Söndürme Sistemleri gibi ithal edilen tüm sistemler, FM onaylı ve UL listeli sistemlerden meydana gelmekte olup, sistemlerin tüm süpervizörlük, montaj, bakım ve servis işlemleri, deneyimli Evenos saha personeli tarafından yapılmaktadır.

Evenos Water Mist (Su Sisi) Söndürme Sistemleri

Evenos Water Mist (Su Sisi) Söndürme Sistemleri

Bazı mahallerde gazlı söndürme sistemlerinin alternatifi olarak tercih edilen Water Mist – Su Sisi söndürme sistemleri, mahal ve şartlara göre, gazlı söndürme sistemlerinden daha efektif olabilmekte ve daha ucuza mal edilebilmektedir.

Water Mist – Su Sisi söndürme sistemleri, söndürme sırasında herhangi bir elektronik cihaza zarar vermemesinden ve sağlığa zararlı herhangi bir madde üretmemesinden dolayı, birçok yerde tercih sebebi olmakta ve kullanılmaktadır.

Başlıca kullanım alanları, sulu sprinkler sistemlerinin kullanıldığı her alan ile birlikte;

 • Arşivler
 • Elektrik odaları
 • Hidrolik odalar
 • Yakıt odaları
 • Kablo galerileri
 • Tüneller
 • CNC Nakinaları
 • Konveyorler
 • Gaz Türbünleri
 • IT Odaları
 • Kablo Tünelleri
 • Endüstriyel Mutfaklar
 • Yanıcı Madde Stok Alanları
 • Metro İstasyonları
 • Motor Test Odaları
 • Müzeler ve tarihi Binalar
 • Kontrol Panoları
 • Trafolar
 • Rüzgar Değirmenleri olarak sıralanabilir.

Water Mist – Su Sisi Söndürme Sistemleri Çeşitleri

Evenos A.Ş tarafından üretilen water mist – su sisi söndürme sistemlerinin 3 farklı çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitler; tüplü su sisi sistemleri, pompalı su sisi sistemleri ve su sisi yangın kabinetleridir.

Tüplü Su Sisi Sistemleri: Basınçlı su sisi söndürme sistemleri olarak da bilinir. Bu söndürme sistemleri tek ajanlı e çift ajanlı tüplü su sisi söndürme sistemleri olarak ikiye ayrılırlar. Bu çeşitler içerisinde en çok çift ajanlı sistemler kullanılır. Tüplü sus sisi sistemlerinde 200 bar basınçta stoklanan Azot silindirleri aracılığı ile içerisinde basınçsız “de-mineralize su” bulunan silindirler “elektrikli” (dedektörler aracılığı ile) ve/veya “cam tüplü (kapalı tip)” nozulların patlaması sonucu tetiklenir ve özel bir borulama sistemi aracılığı ile yine özel su sisi nozulları kullanılarak istenilen tanecik çapında homojen su sisi yaratılır.

Pompalı Su Sisi Sistemleri: Pompalı su sisi söndürme sistemleri 120 bar iletme basıncına ve 25-800/dak debiye sahip sistemlerdir. Elektrik ya da dizel motor ile seramik pistonlu pompalar kullanılarak basınçlı su üretirler. Bu su sistemin tipine göre açık ya da kapalı su sisi nozulları aracılığı ile sise dönüşerek söndürme de kullanılır.

Su Sisi Yangın Kabinetleri: Su sisi yangın kabinetlerinde DN12 mm, 60 mt uzunluğunda yüksek basınca sahip yarı sert hortum kullanılır. 2 tipte jet yapan özel yüksek basınçlı Su Sisi Lansları ile 100 Bar basınçta çalışan sistem 6-25 Lt/dak debide istenilen süre boyunca Su Sisi üretir. Sistemde yer alan su sisi lanslarının üzerinde 1 tanesi merkezde  12 tanesi ise çevresinde olmak üzer 13 adet ince su sisi nozulu yer alır. Birinci jet kademesinde üretilen Su Sisi homojen ve düşük çaplı tanecik yapısı ile sıvı ve hatta toz yangınlarını söndürmede kullanılır. İkinci tip jet kademesinde üretilen su sisi sayesinde ise (daha uzağa atma kapasitesi) kullanıcı personel yangında oluşan radyant ısı enerjisinden korunur.

Water Mist – Su Sisi Söndürme Sistem Tipleri

Evenos A.Ş tarafından üretilen Water Mist – Su Sisi Söndürme Sistemleri klasik sulu söndürme sistemleri olan sprinkler sistemdekiler ile aynıdır. Bu söndürme sistemi tipleri; ıslak borulu sistem, kuru borulu sistem, deluge sistem ve pre-action sistemdir. Çalışma mantıkları da sprinkler sistemler ile aynıdır.

Water Mist – Su Sisi Söndürme Sistem Aktivasyon Çeşitleri

Water Mist – Su Sisi Söndürme Sistemleri diğer yangın söndürme ekipmanalrı ile de entegre olarak çalışabilmektedirler. Evnos Güvenlik Sistemleri tarafından üretilen ve aktivasyonları sağlanan bu sistemlerin aktivite edildiği sistemler şöyledir;

 • Cam tüplü sprinkler başlıkları aracılığı ile otomatik olarak termal aktivasyon
 • Yangın dedektörleri aracılığı ile elektrikli (solenoid vana) aktivasyon
 • Pnömatik Aktivasyon-Firetrace Algılama Sistemi (Sadece silindirli sistemlerde kullanılır)
 • Manuel aktivasyon (Buton, switch gibi ekipmanlar aracılığı ile elle müdahale)

Gelişmiş olan yangınlara müdahale konusunda en önemli araçlardan biri yangın hidrant sistemleridir. Water Mist yangın söndürme sistemleri gibi yangın hidrant sistemleri de Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri tarafından üretilmektedir.

WATER MiST (SU SiSi) SÖNDÜRME SiSTEMLERi BAKIM VE SERVİSİ

Evenos Yangın Söndürme Sistemleri A.Ş. Water Mist (Su Sisi) Söndürme Sistemleri ve diğer tüm yangın söndürme sistemlerinin, kurulum, onarım, bakım ve servis işlemlerini yapmaktadır. Binalara kurulacak olan Sprinkler söndürme sistemlerinin tasarım ve uygulaması da yine Evenos personelleri tarafından yapılır. Kurulan Water Mist (Su Sisi) Söndürme Sistemleri mutlaka kontrol altında tutulmalıdır. Evenos tarafından kurulumu yapılan, periyodik test ve bakım gerektiren bu sistemler ve cihazlar bina sahibi veya yöneticisi gözetiminde belirli aralıklarda Evenos personelleri tarafından test ve bakıma tabi tutulmalıdır. Bakım ve servis işlemleri düzenli olarak yapıldığında sistemlerin sorunsuz çalışması da güvence altına alınır. Water Mist (Su Sisi) Söndürme Sistemlerinin tamamına Evenos A.Ş.’nin uzman personelleri tarafından hem kurulum hem de bakım hizmeti verilmektedir. Gerekli kontroller yılda 1, 2, ve 4 defa olmak üzere mutlaka yapılmalıdır. Yapılan bakım işlemleri ile performans testleri ve bir sistemin ne kadar zamanda ve hangi güçte çalışacağı da saptanarak eğer varsa gerekli aksaklıklar düzeltilebilmektedir. Bakım ve servis işlemleri doğru şekilde ve uzman kişiler tarafından yapılmadığında, olası bir yangın durumunda sistemler görevlerini yerine getiremeyebilir. Bu da yangın esnasında mal ve can kaybına neden olabilir. Bu nedenle bütün yangın güvenlik sistemlerinin mutlaka Evenos A.Ş. tarafından gerekli kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Water Mist (Su Sisi) Söndürme Sistemleri ve diğer tüm yangın söndürme sistemlerinin kurulumu, bakımları ve servis işlemleri ile ilgili detaylı bilgi almak için 0216 349 00 49 numaralı telefondan ya da aşağıdaki formdan bize ulaşabilirsiniz.