Sprinkler Söndürme Sistemi

Yangın söndürme işlemleri içerisinde en eski kullanılan sistem sprinkler söndürme sistemleridir. En eski yöntem olmasına rağmen en sık kullanılan sistem de yine sprinkler yangın söndürme sistemleridir. Yangını oluşturan 3 ana etken vardır. Bunlar; ısı, oksijen ve yanıcı malzemedir. Yangının hızlı ve kalıcı olarak söndürülebilmesi için bu üç etkenden birinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. En hızlı yapılacak işlem ortam ısısının düşürülmesidir. Yani, ısı etkeninin ortadan kaldırılması. Sulu söndürme sistemi olan sprinkler söndürme sistemi ortamı hızlı bir şekilde soğutur ve yangını söndürür. Sulu sprinkler sistem, yangın söndürme sistemleri içerisinde en etkili ve güvenilir yöntemdir. Bu nedenle güvenilir ve tecrübeli bir firma tarafından üretilip kurulması gerekmektedir.

Projelendirme, tasarım, danışmanlık, uygulama, süpervizörlük ve kontratlı bakım işlemleri Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri tecrübeli personeli tarafından yapılan sprinkler sistemlerinin yahut diğer adıyla yağmurlama sistemi tüm elemanları Amerika ve Avrupa’dan ithal edilmekte olup, yağmurlama sistemi için tüm sistem elemanları FM, UL, VdS, LPCB gibi uluslararası onaya sahiptir.

Sulu yangın söndürme sistemleri yahut Sprinkler Söndürme Sistemleri, uygulama yapılacak sahanın teknik açıdan uyumuna ve maliyet optimizasyonuna göre aşağıda belirtilen 4 gruba ayrılmaktadır;

  • Islak borulu sprinkler söndürme sistemleri (ıslak borulu)
  • Kuru borulu sprinkler sistemleri
  • Deluge tip – Baskın tip sprinkler sistemleri
  • Pre action – Ön tepkimeli sprinkler sistemleri

Islak borulu sprinkler sistemlerinde su, tesisat içinde basınçlı halde bulunmakta ve sprinkler başlığı aktive olduğunda söndürme ajanı olan su mahale boşalmaktadır. Kuru borulu sprinkler sistemlerinde su, kuru alarm vanasının gerisinde beklemekte ve geri kalan tesisat basınçlı hava ile doludur. Mahaldeki sprinkler aktive olduğunda öncelikle tesisat içindeki basınçlı hava boşalmakta, daha sonra basınçlı havanın boşalmasıyla açılan kuru alarm vanası ile söndürme ajanı olan su tesisat boyunca ilerlemekte ve mahale boşalmaktadır. Deluge (baskın) tip sistemlerde algılama sisteminden gelen sinyal beklenmekte ve su mahale bu sayede boşalmakta, pre action (ön tepkimeli) sistemlerde ise hem sprinkler aktivasyonu hem de algılamadan gelen sinyal ile söndürme ajanı mahale boşalmaktadır.

Sprinkler Söndürme Sistemleri

Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri mühendislik kadrosu danışmanlığında yapılacak ön saha keşfi sonmuçlarına göre, montaj yapılacak tesisin uygulanabilirlik ve maliyet optimizasyonu göz önünde bulundurulmakta ve endüstriyel yangın söndürme yapılacak tesise en uygun sistem seçilmektedir.

Endüstriyel yangın söndürme Sistemleri; Evenos A.Ş. deneyimli mühendislik kadroları tarafından projelendirilmekte, ve yine Evenos A.Ş. saha ekibi tarafından ilgili sahalara, uluslararası standartlara bağlı olmak koşuluyla monte edilmektedir.

Tüm sulu yangın söndürme sistemleri için, sistem tasarımlarında NFPA13 ve TS EN 12845 standartları baz alınmakta, bakım safhası için ise NFPA25 (NFPA Test And Maintenance, Inspection) standartları gözetilmektedir.

Özet
Tarih
Sayfa
Sprinkler Söndürme Sistemleri
Puan
51star1star1star1star1star