Referanslarımızdan Bazıları

Yangın söndürme işlemleri içerisinde en eski kullanılan sistem sprinkler söndürme sistemleri. En eski yöntem olmasına rağmen en sık kullanılan sistem de yine sprinkler yangın söndürme sistemleridir. Yangını oluşturan 3 ana etken vardır. Bunlar; ısı, oksijen ve yanıcı malzemedir. Yangının hızlı ve kalıcı olarak söndürülebilmesi için bu üç etkenden birinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. En hızlı yapılacak işlem ortam ısısının düşürülmesidir. Yani, ısı etkeninin ortadan kaldırılması. Sulu söndürme sistemi olan sprinkler söndürme sistemi ortamı hızlı bir şekilde soğutur ve yangını söndürür. Sulu sprinkler sistem, yangın söndürme sistemleri içerisinde en etkili ve güvenilir yöntemdir. Bu nedenle güvenilir ve tecrübeli bir firma tarafından üretilip kurulması gerekmektedir.

Projelendirme, tasarım, danışmanlık, uygulama, süpervizörlük ve kontratlı bakım işlemleri Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri tecrübeli personeli tarafından yapılan sprinkler sistemlerinin yahut diğer adıyla yağmurlama sistemi tüm elemanları Amerika ve Avrupa’dan ithal edilmekte olup, yağmurlama sistemi için tüm sistem elemanları FM, UL, VdS, LPCB gibi uluslararası onaya sahiptir.

Sprinkler Söndürme Sistemi

Sulu yangın söndürme sistemleri yahut Sprinkler Söndürme Sistemleri, uygulama yapılacak sahanın teknik açıdan uyumuna ve maliyet optimizasyonuna göre aşağıda belirtilen 4 gruba ayrılmaktadır;

 • Islak borulu sprinkler söndürme sistemleri (ıslak borulu)
 • Kuru borulu sprinkler sistemleri
 • Deluge tip – Baskın tip sprinkler sistemleri
 • Pre action – Ön tepkimeli sprinkler sistemleri

Islak borulu sprinkler sistemlerinde su, tesisat içinde basınçlı halde bulunmakta ve sprinkler başlığı aktive olduğunda söndürme ajanı olan su mahale boşalmaktadır. Kuru borulu sprinkler sistemlerinde su, kuru alarm vanasının gerisinde beklemekte ve geri kalan tesisat basınçlı hava ile doludur. Mahaldeki sprinkler aktive olduğunda öncelikle tesisat içindeki basınçlı hava boşalmakta, daha sonra basınçlı havanın boşalmasıyla açılan kuru alarm vanası ile söndürme ajanı olan su tesisat boyunca ilerlemekte ve mahale boşalmaktadır. Deluge (baskın) tip sistemlerde algılama sisteminden gelen sinyal beklenmekte ve su mahale bu sayede boşalmakta, pre action (ön tepkimeli) sistemlerde ise hem sprinkler aktivasyonu hem de algılamadan gelen sinyal ile söndürme ajanı mahale boşalmaktadır.

Sprinkler Söndürme Sistemleri

Sprinkler Söndürme Sistemleri

Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri mühendislik kadrosu danışmanlığında yapılacak ön saha keşfi sonmuçlarına göre, montaj yapılacak tesisin uygulanabilirlik ve maliyet optimizasyonu göz önünde bulundurulmakta ve endüstriyel yangın söndürme yapılacak tesise en uygun sistem seçilmektedir.

Endüstriyel yangın söndürme Sistemleri; Evenos A.Ş. deneyimli mühendislik kadroları tarafından projelendirilmekte, ve yine Evenos A.Ş. saha ekibi tarafından ilgili sahalara, uluslararası standartlara bağlı olmak koşuluyla monte edilmektedir.

Tüm sulu yangın söndürme sistemleri için, sistem tasarımlarında NFPA13 ve TS EN 12845 standartları baz alınmakta, bakım safhası için ise NFPA25 (NFPA Test And Maintenance, Inspection) standartları gözetilmektedir.

 

Sprinkler Söndürme Sistemleri Kullanım Amacı Nedir?

Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri ürünlerinden biri olan sulu sprinkler söndürme sistemlerinin amacı yangına erken müdahale edilerek yangının erkenden kontrol altına alınmasını ve hızlı bir şekilde söndürülmesini sağlamaktır. Bu amaçla belirlenen ve olabilecek en kısa süre içerisinde sistemin geçtiği alan üzerine belirlenen miktarda su boşaltılır.

Sprinkler sistemi; sprinkler başlıkları, borular, bağlantı parçaları ve askılar, tesisat kontrol vanaları, alarm zilleri, akış göstergeleri, yangın pompaları gibi elemanlardan meydana gelir. Diğer sistemlerle entegre şekilde çalışabilen sprinkler sistemler, bina içerisinde alarm verilerek hazırda bulunan farklı acil durum fonksiyonlarının da aktifleşmesini sağlarlar. Sulu Sprinkler sistemler ülkemizde bazı yasal mevduatlarla zorunlu hale getirilmiştir. ‘’Binaların Yangından Korunması’’ yönetmeliği ile bu sistemler ve entegre halinde çalıştığı diğer sistemler uygulanma türleri ve alanlarına bağlı olarak bazı yapılarda kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Sulu söndürme sistemleri ile ilgili olarak bu yönetmelikte en çok dikkat çeken ve dikkat edilmesi gereken konu tasarımın TS EN 12845 standardına göre yapılması gerekliliğidir. Evenos A.Ş. ürünlerinin tamamı gerekli bütün standartlara uygun şekilde üretilmekte ve kullanılmaktadır.

Bunun yanı sıra, ‘’Binaların Yangından Korunması’’ yönetmeliğinde yer alan “Tasarımcılar tarafından, bu Yönetmelikte hakkında yeterli hüküm bulunmayan hususlarda ve metro, marina, helikopter pisti, tünel, stadyum, havalimanı ve benzeri kullanım alanlarının yangından korunmasında Türk Standartları, bu standartların olmaması hâlinde ise Avrupa Standartları esas alınır. Türk veya Avrupa standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar da kullanılabilir.” maddesi uyarınca gerekli görülmesi halinde sprinkler sistemi tasarımında uluslararası alanda kabul görmüş standartlar dikkate alınabilir.

Evenos A.Ş. tarafından kullanımı önerilen sulu sprinkler sistemlerinin tasarımında en önemli nokta tasarım kriterlerinin belirlenmesidir. Bu durumda ilk yapılması gereken öncelikle sistemlerin enrede kullanılacağının tespitidir. Ardından ise yangına karşı güvence altına alınacak yerin tehlike sınıfı belirlenmelidir. Daha sonra sprinkler sistemi tasarımında izlenmesi gereken adımlar sırasıyla;

 • Tehlike sınıfının belirlenme
 • Sistem tipinin seçilmesi
 • Su ihtiyacının belirlenmesi
 • Sprinkler tiplerinin belirlenmesi
 • Borulama esaslarının belirlenmesi
 • Hidrolik analizin yapılması
 • Boru askılama detaylarının belirlenmesi.

Sprinkler tipi belirlenirken dikkat edilmesi gereken diğer detaylar ise;

 • binanın kullanım amacı
 • iklim koşulları
 • binaya özel koşullar
 • belirleyici unsurlar olarak dikkate alınmalıdır.

SPRINKLER SÖNDÜRME SISTEMLERI BAKIM VE SERVISI

Evenos Yangın Söndürme Sistemleri A.Ş. Sprinkler söndürme sistemleri ve diğer tüm yangın söndürme sistemlerinin, kurulum, onarım, bakım ve servis işlemlerini yapmaktadır. Binalara kurulacak olan Sprinkler söndürme sistemlerinin tasarım ve uygulaması da yine Evenos personelleri tarafından yapılır. Kurulan Sprinkler söndürme sistemleri mutlaka kontrol altında tutulmalıdır. Evenos tarafından kurulumu yapılan, periyodik test ve bakım gerektiren bu sistemler ve cihazlar bina sahibi veya yöneticisi gözetiminde belirli aralıklarda Evenos personelleri tarafından test ve bakıma tabi tutulmalıdır. Bakım ve servis işlemleri düzenli olarak yapıldığında sistemlerin sorunsuz çalışması da güvence altına alınır. Sprinkler söndürme sistemlerinin tamamına Evenos A.Ş.’nin uzman personelleri tarafından hem kurulum hem de bakım hizmeti verilmektedir. Gerekli kontroller yılda 1, 2, ve 4 defa olmak üzere mutlaka yapılmalıdır. Yapılan bakım işlemleri ile performans testleri ve bir sistemin ne kadar zamanda ve hangi güçte çalışacağı da saptanarak eğer varsa gerekli aksaklıklar düzeltilebilmektedir. Bakım ve servis işlemleri doğru şekilde ve uzman kişiler tarafından yapılmadığında, olası bir yangın durumunda sistemler görevlerini yerine getiremeyebilir. Bu da yangın esnasında mal ve can kaybına neden olabilir. Bu nedenle bütün yangın güvenlik sistemlerinin mutlaka Evenos A.Ş. tarafından gerekli kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Sprinkler söndürme sistemleri ve diğer tüm yangın söndürme sistemlerinin kurulumu, bakımları ve servis işlemleri ile ilgili detaylı bilgi almak için 0216 349 00 49 numaralı telefondan ya da aşağıdaki formdan bize ulaşabilirsiniz.