İçerisinde çok önemli malzemeler bulunan yahut yangın çıkmasına müsaade edilemeyecek mahaller için yangın söndürme sistemlerinden ziyade, yangın önleme sistemleri, tek alternatiftir.

Yangın önleme sistemlerinde kullanılan oksijen azaltma sistemleri, ilgili mahalin oksijen düzeyini, malzemelerin yanıcılık durumlarına göre belirli bir sınır değerde tutar ve ortamda yangın çıkmasını engeller. Bir diğer deyişle mahalde, yangın çıkmaz bir atmosfer yaratılmış olur. Böylelikle ilgili mahalin yangın koruması sağlanmış olacak ve yangın açısından güvenli bir ortam yaratılmış olacaktır.

Yanıcı malzeme, ısı ve oksijenden oluşan yangın üçgeninin herhangi bir halkasını ortadan kaldırmanın, yangın çıkma olayının önüne geçtiği bilinmektedir. Oksijen azaltma sistemleri ise oksijen halkasını ortadan kaldırarak mahalde yangın çıkmasını önlemiş olur. Atmosferde bulunan %21 oranındaki oksijen seviyesini, ilgili mahalde bulunan yanıcı malzeme cinsine göre yeter seviyeye indirerek yangın çıkmaz ortam yaratılması, oksijen azaltma sistemi ile mümkündür.

Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri Anonim Şirketi tarafından Avrupa’dan ithal edilen Oksijen azaltma sistemlerinin tasarım ve projelendirilmeleri, firmamız bünyesindeki mühendislik departmanı yetkilileri tarafından yapılmaktadır. Depolama alanının küçük olması, yangın çıkma riskinin sıfırlanması, bakım ve uygulama kolaylıkları nedeniyle günümüzde bir çok alanda tercih edilmektedirler.  Sistemlerin tamamı uluslararası onaya sahip, birinci sınıf kalitede sistemlerdir. Sistemler VDS 3527 standartları doğrultusunda tasarlanmakta ve sistem elemanları bu standartlar baz alınarak belirlenmektedir.

Oksijen Azaltma Sistemi

Özellikle tarihi depolar ve sanat eserleri alanlarında, yanıcı parlayıcı sıvı depolarında, önemli arşivlerde ve depolarda kullanımları yaygındır. Sistemin çalışabilirliği her an kontrol altında olduğundan ve bundan emin olunabildiğinden dolayı %100 efektiflik sağlamakta ve güvenlik vermektedir. Her ne kadar korunacak mahalin içindeki malzemeyle alakalı olsa da, insan sağlığı %15 oksijen seviyesine kadar etkilenmemekte olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla oksijen azaltma sistemleriyle %15’e kadar ayarlanan mahallerde insan sağlığı konusunda bir olumsuzluk yaşanmayacaktır.

Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri Anonim Şirketi yetkili mühendisleri tarafından projelendirmeleri yapılan ve tasarlanan oksijen azaltma sisteminin, tüm gerekli bakım, test ve servis işlemleri de yine Evenos A.Ş. yetkili ve konuda eğitim almış uzmanları tarafından yapılmaktadır. Bakımlar tutanak altına alınmakta ve takibi sağlanmaktadır.

Özet
Tarih
Sayfa
Oksijen Azaltma Sistemleri
Puan
51star1star1star1star1star