Referanslarımızdan Bazıları

Köpüklü söndürme sistemlerinde söndürücü ajan olarak kullanılan madde köpük konsantrasyonları.

100 yılı aşkın süredir söndürme ajanı olarak kullanılan köpük konsantrasyonları, su ve hava ile birleşerek yeter genleşmeye ulaşırlar ve yangının üstüne bir battaniye gibi örterek yangının hava ile temasını keserler. Hava ile teması kesilen yangın, oksijen yetersizliğinden dolayı sürdürülemez hal almaktadır.

Köpük konsantrasyonları ısı direnci olan kabarcıkladır. Bu kabarcıklar su, petrol ve benzerlerinden daha düşük yoğunluklara sahiptir. Bu nedenle yanan bir yüzeyin üzerine püskürtüldüklerinde yüzeyin üstüne kaplarlar. Bu sayede kabarcıkların hareketi oksijen ve alev arasında bir duvar vazifesi görerek iki elementin etkisini azaltırlar. Aynı zamanda yangını da soğuturlar. Köpük konsantrasyonları köpüğün cinsine ve özelliğine, genleşme oranına, burn-back (geri yanma) direncine, söndürme süresine göre seçilmektedir.

Köpük Konsantrasyonu

Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri A.Ş. tarafından İsveç’ten ithal edilen bu konsantrasyonlar, FM onayına sahiptir ve UL listelerine girmiştir. İsteğe bağlı olarak TS EN standartlarına uygun olarak bu konsantrasyonları da üretici firmalardan tedarik edilebilmektedir.

Su solüsyonlarında %1, %3 ve %6 oranlarında kullanılabilen köpük konsantrasyonları, genleşme miktarları bakımından 3’e ayrılmaktadır.

  • Az genleşmeli köpük
  • Orta genleşmeli köpük
  • Yüksek genleşmeli köpük

Az genleşmeli köpükler 20 kata kadar, orta genleşmeli köpükler 200 kata kadar, yüksek genleşmeli köpükler ise 800 kata kadar hacimsel genleşme kapasitelerine sahip olup, söndürme sistemi uygulanacak mekana göre tasarlanmakta ve projelendirilmektedirler.

Genleşme miktarlarının yanı sıra, tür ve çeşitliliklerine göre de ayrılmaktadırlar ve her bir tür köpük konsantrasyonu, söndürme kapasitesinin maksimum olduğu mahallerde kullanılmak durumundadır. Köpük konsantrasyonları çeşitleri şu şekildedir;

Protein Bazlı Konsantrasyonlar: Hidrolize proteinden elde edilen stabilizatörler ve diğer katkılar içeren köpüktür. Stabil protein üründen olan köpük yüksek ısı mükavemetine sahiptir. Protein köpükler havacılık, gemi, kimyasal ve petrol endüstrisinde uygulanabilir.

Evenos Köpük Konsantrasyonları

Fluoroprotein Bazlı Köpük Konsantrasyonları: Formülünde içerdiği fluoro sülfattan kimyasalı ile yüksek kalite özelliğine sahip olan köpük filmi yakıtı kontrol altında tutar, bu sebeple büyük kapsamlı hidrokarbon yangınlarında kuvvetle uygulanır. Geniş kullanım alanına sahiptir, özellikle petrol endüstrisinde kullanılır.

Film Yapıcı AFFF (Aqueous Film-Forming Concentrate) Köpük Konsantrasyonları: Özellikle hidrokarbon gibi alevlenebilir sıvı yangınlarında kullanılır. Alevlenebilir sıvının üzerini kapatır ve yüzeyinde bir film tabakası oluşturur. Düşük enerji girişi yakıt yüzeyinde yüzen yüksek kaliteli köpük battaniye üretmek gerekir. Hızla yakıt yüzeyini örten olarak, AFFF hidrokarbon yakıt yangınları (benzin, gazyağı, motorin, vb) en hızlı müdahaleyi sağlar. AFFF da A sınıfı yangınlar üzerinde etkilidir. Ayrıştırılabilir ve çevre dostu bu ajanlar %1, %3 ve %6 konsantrasyonlarında kullanılabilir.

Sentetik Köpük Konsantrasyonları: Hidrokarbon surfaktanların kombinasyonlarından üretilen köpük; yüksek hacimli stabil kabarcıklar oluşturur. Depoların hızlı biçimde doldurulmasında, madenlerde ve kısmi havalandırmalı alanların yangını sırasında veya endüstriyel depolanan yanıcı gaz sızıntılarında kullanılır.

AR – AFFF (Alcohol-Resistant Aqueous Film Foam Concentrate): Tipi Köpük Konsantrasyonları: %3-%3, %3-%6 yüzdelerinde üretilmektedir. Polar solvent / alkol yangınlarında kullanılır. Alkole dirençli sulu film oluşturan köpük (AR-AFFF) köpük battaniye ve yakıt yüzey arasında fiziksel, polimer membran bariyer oluşturur. AR-AFFF, B Sınıfı hidrokarbon yangınları (dizel, benzin, gazyağı vb) ve poler solvent / suya karışabilir yakıt yangınları (alkol, keton, metanol) ve MTBE ürünleri için en uygun köpük tipidir. Ayrıştırılabilir ve çevre dostu, AR-AFFF da A sınıfı yangınlar üzerinde etkilidir.

Evenos Köpük Konsantrasyonları

Sistem ve ekipman seçimi, köpük tipi seçimi ve tasarım yapılan standardın seçimi konuları, yangınların söndürülmesinde önem arz etmektedir. Dolayısıyla yapılabilecek yanlış seçimler çoğu zaman yangınların söndürülmesinde yetersiz kalmakta ve büyük maddi – manevi hasarlara sebebiyet vermektedir. Konusunda tecrübeli tasarım mühendislerimiz tarafından uygun tipte konsantrasyonu, malzeme ve sistem seçimleri yapılmakta; ilgili standart tasarım kuralları benimsenmekte ve tüm tasarımlar bu doğrultuda yapılmaktadır.

İhtiyaç ve şartnamelere göre, Lloyd onaylı ve TS EN 1568 onaylı köpük ajanları da Evenos A.Ş. tarafından temin edilebilmektedir.

Sistem kurulumları kadar önemli bir diğer faktör de sistem bakımlarının standartlara uygun olarak periyodik aralıklarla yapılmasıdır. Konusunda tecrübeli saha personelimiz, etkin mühendislerimiz eşliğinde ilgili tüm bakımları tek elden yürütmekte ve sistem çalışabilirlik ve efektifliğini her daim maksimum düzeyde tutmaktadırlar.

Köpük Konsantrasyonları Bakım ve Servisi

Evenos Yangın Söndürme Sistemleri A.Ş. Köpük Konsantrasyonları ve diğer tüm yangın söndürme sistemlerinin, kurulum, onarım, bakım ve servis işlemlerini yapmaktadır. Binalara kurulacak olan Sprinkler söndürme sistemlerinin tasarım ve uygulaması da yine Evenos personelleri tarafından yapılır. Kurulan Köpük Konsantrasyonları mutlaka kontrol altında tutulmalıdır. Evenos tarafından kurulumu yapılan, periyodik test ve bakım gerektiren bu sistemler ve cihazlar bina sahibi veya yöneticisi gözetiminde belirli aralıklarda Evenos personelleri tarafından test ve bakıma tabi tutulmalıdır. Bakım ve servis işlemleri düzenli olarak yapıldığında sistemlerin sorunsuz çalışması da güvence altına alınır. Köpük Konsantrasyonlarının tamamına Evenos A.Ş.’nin uzman personelleri tarafından hem kurulum hem de bakım hizmeti verilmektedir. Gerekli kontroller yılda 1, 2, ve 4 defa olmak üzere mutlaka yapılmalıdır. Yapılan bakım işlemleri ile performans testleri ve bir sistemin ne kadar zamanda ve hangi güçte çalışacağı da saptanarak eğer varsa gerekli aksaklıklar düzeltilebilmektedir. Bakım ve servis işlemleri doğru şekilde ve uzman kişiler tarafından yapılmadığında, olası bir yangın durumunda sistemler görevlerini yerine getiremeyebilir. Bu da yangın esnasında mal ve can kaybına neden olabilir. Bu nedenle bütün yangın güvenlik sistemlerinin mutlaka Evenos A.Ş. tarafından gerekli kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Köpük Konsantrasyonları ve diğer tüm yangın söndürme sistemlerinin kurulumu, bakımları ve servis işlemleri ile ilgili detaylı bilgi almak için 0216 349 00 49 numaralı telefondan ya da aşağıdaki formdan bize ulaşabilirsiniz.