Referanslarımızdan Bazıları

Formu Doldurunuz

Köpüklü söndürme sistemleri; yanıcı parlayıcı sıvı bulundurulan mahallerin söndürülmesi için en etkili söndürme sistemidir. bazı tesisler için tek söndürme alternatifi, köpüklü söndürme sistemidir.

Söndürücü ajan olarak özel köpükler kullanılır. Yakıt buharı ile oksijenin temas etmesini engeller. Köpüklü yangın söndürme sistemleri en çok yanıcı ve sıvı kimyasalların bulunduğu yerlerde kullanılır. Alkole dayanıklı, sentetik bazlı, film oluşturucu ve protein bazlı olarak çeşitlendirilir. Köpük özellikleri genellikle kimyasal özelliklere göre değişkenlik gösterir. Köpüklü yangın söndürme sistemleri hem otomatik olarak hem de manuel olarak dizayn edilebilirler. Amaçları yanıcı bölgeye anında müdahale ederek yangının büyümesinin önüne geçmektir.

B sınıfı yangınların söndürülmesinde en etkili söndürme çeşidi olan köpüklü sprinkler sistemi, Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri tarafından tek elden tasarımı gerçekleşmekte, montajı uygulanmakta ve sistemlerin tasarımları ve bakım sözleşmeleri kapsamında bakım ve servisleri yapılmaktadır.

Köpüklü söndürme sisteminin çeşitleri arasında, köpüklü yangın dolapları, tank söndürme sistemleri, köpüklü monitör sistemi ve köpük jeneratörü gibi ürünler yer almaktadır. Köpüklü söndürme sistemleri oldukça etkili sistemlerdir. Bu nedenle yapıların özellikleri ve köpüklerin özellikleri birbirine uygun ise eğer köpüklü söndürme sistemleri çok fazla tercih edilir.

Köpüklü Söndürme Sistemi

Evenos A.Ş tarafından üretilen ve etkili bir söndürme sağlayan köpüklü söndürme sistemleri oksijen ile yakıt buharının temas etmesini engellerler. Böylece yakıt üzerinde meydana gelen buharlaşmanın da önüne geçer. Köpüklü söndürme sistemleri alevle yakıt yüzeyini birbirinden ayırır ve yakıt yüzeyinde ya da çevresinde yer alan metal yüzeylerin soğumasına yardımcı olur. Böylece yangına hızlı bir müdahale imkanı sağlar.

Köpüklü söndürme sistemlerinin etkili olduğu yangın türleri; ham petrol yangınları, gazolin yangınları, jet yakıtı yangınları, benzin yangınları, fuel oil yangınları, nafta yangınları, alkollerde meydana gelen yangınlar, ketonlarda meydana gelen yangınlar, etherlerde meydana gelen yangınlar, esterlerde meydana gelen yangınlar olarak sıralanabilir.

KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ ONAYLARI

İtalya, Almanya ve Amerika’dan ithal edilen köpüklü yangın söndürme sistemlerinin hidrolik hesaplamaları birçok kurum tarafından onaylıdır. Onaylamalar, TS EN 12845 standartları olmak üzere, NFPA11, NFPA16 VE NFPA30 standartları doğrultusunda yapılmaktadır.

Hidrolik hesaplama softwareleri olarak FM onaylı, UL listeli ve VdS onaylı programlar kullanılır. Özellikle uçak ve helikopter hangarları söndürülmesinde NFPA 409 – Standart On Aircraft Hangars standartları göz önünde bulundurulmaktadır. Hidrolik hesap programlarında, ayrı olarak bulunan köpüklü söndürme sistemi sekmesiyle yapılan hesaplamalar, köpük ajanı sürtünme katsayılarını da hesaplayarak, kullanıcıya, köpüklü yangın söndürme sistemi için gerçeğe en yakın sonuçları sunmaktadır.

Evenos Köpüklü Söndürme Sistemleri

KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ ÖZELLİKLERİ

Köpüklü yangın söndürme sistemleri ile köpüklü yangın dolabı parlayıcı ve yanıcı malzeme depoları, uçak ve helikopter hangarları, tank sahaları, rafineriler, akaryakıt istasyonları, deniz sektörü, ilaç fabrikaları, katı atık toplama tesisleri ve bu tip sahalarda yangın söndürme sistemi olarak kullanılırlar.

<a title=

Evenos A.Ş. tarafından müşteri ihtiyaçları doğrultusunda sunulan köpüklü söndürme sistemleri yakıt yüzeyinde ya da çevresinde yer alan metal yüzeyin soğumasına yardımcı olur.

Ayrıca köpüklü söndürme sistemi tasarım, bakım ve servis işleri yine Evenos A.Ş. tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen köpüklü söndürme sistemleri ve köpüklü yangın söndürme tüpü anahtar teslim çözümler olarak müşteriye sunulmaktadır.

EVENOS A.Ş KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRÜCÜ NEREDE KULLANILIR?

Yangın anında hızlı ve kesin müdahale sağlayan Evenos köpüklü söndürme sistemleri; hidrokarbon yangınları ve Polar Solventler olarak adlandırılan yukarıdaki yangın türlerinde oldukça etkilidir.

Köpüklü söndürme sistemlerinin kullanım alanı oldukça geniştir. Genel olarak uçak ve helikopter hangarlarında, depolarda, yakıtların yükleme ya da boşaltma yapıldığı istasyonlarda, boya imalathanelerinde, kimyasal madde üretilen ya da depolanan tesislerde, yanıcı ve parlayıcı sıvıların depolandığı alanlarda, yanıcı ve parlayıcı sıvıların dolum alanlarında, tersanelerde, iskelelerde, petrol rafinerilerinde, yat limanlarında ve buna benzer alanlarda tercih edilmektedir. Anında müdahale ve hızlı bir şekilde kontrolü ele alma özelliği nedeniyle; yanıcı yüzeye kısa sürede etki eder ve olası büyük yangınların da önüne geçer.

Evenos A.Ş köpüklü söndürme sistemleri özellikle petrol rafinerilerinde, uçak ve helikopter hangarlarında, tersanelerde, iskelelerde, yakıt dolum ve depolama tesislerinde oldukça yaygın olarak kullanılan köpüklü söndürme sistemleri; basınçlı suyla köpüğün birleşmesiyle birlikte daha düşük yoğunlukla olan ve hem yatay, hem de düşey yüzeylere yapışabilen köpüğün yanıcı alan bölgenin üzerini kaplamasını sağlayan bir sistemdir.

Evenos A.Ş Köpüklü söndürme sistemleri aynı zamanda patlayıcı özellikteki gazların dışarı çıkmasını da engellemektedir.

Köpük Konsantrasyonu

Köpük Konsantrasyonları 

Köpük konsantrasyonları, su ve hava ile birleşerek yeter genleşmeye ulaşırlar ve yangının üstüne bir battaniye gibi örterek yangının hava ile temasını keserler. Hava ile teması kesilen yangın, oksijen yetersizliğinden dolayı sürdürülemez hal almaktadır.

Köpük konsantrasyonları ısı direnci olan kabarcıklardır. Bu kabarcıklar su, petrol ve benzerlerinden daha düşük yoğunluklara sahiptir. Bu nedenle yanan bir yüzeyin üzerine püskürtüldüklerinde yüzeyin üstüne kaplarlar. Bu sayede kabarcıkların hareketi oksijen ve alev arasında bir duvar vazifesi görerek iki elementin etkisini azaltırlar. Aynı zamanda yangını da soğuturlar. Köpük konsantrasyonları köpüğün cinsine ve özelliğine, genleşme oranına, burn-back (geri yanma) direncine, söndürme süresine göre seçilmektedir.

Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri A.Ş. tarafından İsveç’ten ithal edilen bu konsantrasyonlar, FM onayına sahiptir ve UL listelerine girmiştir. İsteğe bağlı olarak TS EN standartlarına uygun olarak bu konsantrasyonları da üretici firmalardan tedarik edilebilmektedir.

Su solüsyonlarında %1, %3 ve %6 oranlarında kullanılabilen köpük konsantrasyonları, genleşme miktarları bakımından 3’e ayrılmaktadır.

 • Az genleşmeli köpük
 • Orta genleşmeli köpük
 • Yüksek genleşmeli köpük

Az genleşmeli köpükler 20 kata kadar, orta genleşmeli köpükler 200 kata kadar, yüksek genleşmeli köpükler ise 800 kata kadar hacimsel genleşme kapasitelerine sahip olup, söndürme sistemi uygulanacak mekana göre tasarlanmakta ve projelendirilmektedirler.

Genleşme miktarlarının yanı sıra, tür ve çeşitliliklerine göre de ayrılmaktadırlar ve her bir tür köpük konsantrasyonu, söndürme kapasitesinin maksimum olduğu mahallerde kullanılmak durumundadır. Köpük konsantrasyonları çeşitleri şu şekildedir;

Protein Bazlı Konsantrasyonlar: Hidrolize proteinden elde edilen stabilizatörler ve diğer katkılar içeren köpüktür. Stabil protein üründen olan köpük yüksek ısı mukavemetine sahiptir. Protein köpükler havacılık, gemi, kimyasal ve petrol endüstrisinde uygulanabilir.

Fluoroprotein Bazlı Köpük Konsantrasyonları: Formülünde içerdiği fluoro sülfattan kimyasalı ile yüksek kalite özelliğine sahip olan köpük filmi yakıtı kontrol altında tutar, bu sebeple büyük kapsamlı hidrokarbon yangınlarında kuvvetle uygulanır. Geniş kullanım alanına sahiptir, özellikle petrol endüstrisinde kullanılır.

Film Yapıcı AFFF (Aqueous Film-Forming Concentrate) Köpük Konsantrasyonları: Özellikle hidrokarbon gibi alevlenebilir sıvı yangınlarında kullanılır. Alevlenebilir sıvının üzerini kapatır ve yüzeyinde bir film tabakası oluşturur. Düşük enerji girişi yakıt yüzeyinde yüzen yüksek kaliteli köpük battaniye üretmek gerekir. Hızla yakıt yüzeyini örten olarak, AFFF hidrokarbon yakıt yangınları (benzin, gazyağı, motorin, vb) en hızlı müdahaleyi sağlar. AFFF da A sınıfı yangınlar üzerinde etkilidir. Ayrıştırılabilir ve çevre dostu bu ajanlar %1, %3 ve %6 konsantrasyonlarında kullanılabilir.

Sentetik Köpük Konsantrasyonları: Hidrokarbon surfaktanların kombinasyonlarından üretilen köpük; yüksek hacimli stabil kabarcıklar oluşturur. Depoların hızlı biçimde doldurulmasında, madenlerde ve kısmi havalandırmalı alanların yangını sırasında veya endüstriyel depolanan yanıcı gaz sızıntılarında kullanılır.

AR – AFFF (Alcohol-Resistant Aqueous Film Foam Concentrate): Tipi Köpük Konsantrasyonları: %3-%3, %3-%6 yüzdelerinde üretilmektedir. Polar solvent / alkol yangınlarında kullanılır. Alkole dirençli sulu film oluşturan köpük (AR-AFFF) köpük battaniye ve yakıt yüzey arasında fiziksel, polimer membran bariyer oluşturur. AR-AFFF, B Sınıfı hidrokarbon yangınları (dizel, benzin, gazyağı vb) ve polar solvent / suya karışabilir yakıt yangınları (alkol, keton, metanol) ve MTBE ürünleri için en uygun köpük tipidir. Ayrıştırılabilir ve çevre dostu, AR-AFFF da A sınıfı yangınlar üzerinde etkilidir.

Evenos Köpük Konsantrasyonları

Sistem ve ekipman seçimi, köpük tipi seçimi ve tasarım yapılan standardın seçimi konuları, yangınların söndürülmesinde önem arz etmektedir. Dolayısıyla yapılabilecek yanlış seçimler çoğu zaman yangınların söndürülmesinde yetersiz kalmakta ve büyük maddi – manevi hasarlara sebebiyet vermektedir. Konusunda tecrübeli tasarım mühendislerimiz tarafından uygun tipte konsantrasyonu, malzeme ve sistem seçimleri yapılmakta; ilgili standart tasarım kuralları benimsenmekte ve tüm tasarımlar bu doğrultuda yapılmaktadır.

İhtiyaç ve şartnamelere göre, Lloyd onaylı ve TS EN 1568 onaylı köpük ajanları da Evenos A.Ş. tarafından temin edilebilmektedir.

Sistem kurulumları kadar önemli bir diğer faktör de sistem bakımlarının standartlara uygun olarak periyodik aralıklarla yapılmasıdır. Konusunda tecrübeli saha personelimiz, etkin mühendislerimiz eşliğinde ilgili tüm bakımları tek elden yürütmekte ve sistem çalışabilirlik ve efektifliğini her daim maksimum düzeyde tutmaktadırlar.

Köpüklü Sprinkler Sistemi

Köpüklü Sprinkler Sistemleri 

Düşük genleşmeli köpüklü söndürme sistemlerinin bir çeşidi olan köpüklü sprinkler sistemleri, köpüklü söndürme sistemleri arasında en çok kullanılan sistemlerin başında gelmektedir.

Projelendirme, tasarım, danışmanlık, uygulama, süpervizörlük ve kontratlı bakım işlemleri Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri A.Ş. tecrübeli ve yetkin personeli tarafından yapılan köpüklü sprinkler sistemlerinin tüm elemanları Amerika ve Avrupa’dan ithal edilmekte olup, tüm sistem elemanları FM, UL, VdS, LPCB gibi uluslararası onaya sahiptir ve birinci sınıf kalitede elemanlardır.

Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri tarafından, onaylı hidrolik hesap softwareleri ile gerçekleştirilen hesaplamalar ve projelendirmeler sonucu, müşteri ihtiyaçlarına en uygun çözüm bulunmakta ve ilgili söndürme sistemleri kurulumu yine tek elden Evenos A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

Tasarımda NFPA11, NFPA16, NFPA30 ve TS EN 12845 standartları kullanılmaktadır.

Özel istek, yerel bazda yönetmelik ve özel şartname varlıkları durumunda, ilgili kurullara özel de tasarım yapılabilmektedir.

Sulu sprinkler sistemlerinde olduğu gibi, sistemler ıslak borulu, kuru borulu ve baskın sistemler olarak tasarlanabilmektedir.

Islak borulu köpüklü sprinkler sistemlerinde, su ve köpük solüsyonu, tesisat içerisinde basınçlı halde beklemekte ve sprinkler başlığının aktive olmasıyla birlikte yangın çıkan mahale boşalmaktadır.

Köpüklü Sprinkler Sistemi

Deluge vanalı köpüklü sprinkler sistemlerinde tesisat içerisinde basınçlı su köpük solüsyonu bulunmamakta, baskın tip vana, algılama sistemlerinden gelen sinyal ile açılarak köpük su solüsyonunun alana boşalmasına imkan vermektedir.

Pre action sistemlerinde ise sprinkler başlığının aktive olması ve algılama sisteminden sinyal gelmesi ile köpük su solüsyonu mahale boşalmakta ve yangına müdahale edilmektedir.

Tüm sistemler, ilgili alanın fiziksel özellikleri, büyüklüğü, sıcaklığı ve koşulları göz önünde alınarak seçilmelidir. Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri mühendisleri, maliyet ve sistem uygunluğu faktörlerini de göz önüne alarak, en uygun sistemleri standartlar da göz önünde bulundurularak seçmektedirler.

Bakım işlemleri, Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri yetkin personeli tarafından periyodik biçimde, standartlar da göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.

Köpüklü söndürme sistemlerinin başlıca kullanım alanları ise;

 • Yanıcı parlayıcı sıvı depoları
 • Uçak hangarları
 • Helikopter hangarları
 • Katı atık tesisleri
 • Tank sahaları
 • Kimyasal madde bulunan tanklar
 • Akaryakıt istasyonları
 • İlaç, boya ve gıda fabrikaları

Köpüklü Sprinkler Sistemler Nasıl Tasarlanır?

Evenos Yangın Güvenlik sistemleri ürettiği her söndürme ürününü kurulum yapacağı mekanın yapısal özelliklerine ve hizmet verdiği sektördeki özelliklerine uygun olarak tasarlamaktadır. Evenos A.Ş’nin amacı köpüklü söndürme sistemleri ürünlerine sahip olmak isteyen her kişinin ürünlere uygun koşullarda sahip olmasıdır. Sprink sistemleri içinde ‘’köpüklü söndürme sistemleri’’ firmamız tarafından özenle üretilen sistemlerden biridir. Köpüklü söndürme sistemlerinin önemi büyüktür doğru mekanda kullanılmadığı takdirde en etkili sistemlerden biri olan bu düzenek hiçbir işe yaramayacaktır. Köpüklü sprinkler sistemin işe yaramasının en önemli unsurlarından biri de sistemin kurulacağı alana en uygun ürünün döşeme işleminin gerçekleşmesidir. Alanında uzman ve tecrübeli Evenos mühendislerimiz, kullanıcıların bu sistemler hakkında hiçbir fikri olmasa dahi ürünlerin hangi koşulda nasıl uygulanması gerektiği hakkında kullanıcıya gerekli bilgilendirmeleri yapmaktadır.

Köpüklü sprinkler söndürme sistemleri içerisinde köpük konsantresi bulundurur. Basınçlı su ile köpük konsantresinin hava ile karıştırılmasının sonucunda hafif bir yoğunluğa erişen yatay zemini kaplayarak yapışma suretiyle yangını bir insanın battaniye ile örtmesi gibi örterek oksijen ile alevlerin temas etmesini önleyen bir çarşaf görevi görmektedir. Alevlerin sprinkler sistem sayesinde oksijen ile teması kesilir ve hızlı bir şekilde sönme işlemi gerçekleşir. En etkili ve pratik söndürme sistemi olan bu köpüklü sprinkler sistem uçak hangarları ve yakıt yükleme/boşaltma bölgeleri gibi büyük patlamaların meydana gelebileceği, kimyasal maddelerin üretiminin gerçekleştirildiği mekanların içinde tercih edilmektedir. Ciddi ve hayati risk taşıyan mekanlara döşenmesi en gerekli  sprink sistemleri arasında yer almaktadır. Yangını kontrole almada oldukça başarılıdır.

Köpük Jeneratörleri

Köpük Jeneratörü

Yüksek genleşmeli köpüklü söndürme sistemlerinde kullanılan köpük boşaltıcı elemanlar Köpük Jeneratörü olarak adlandırılmaktadır. Köpük jeneratörü, özel tasarımları ve iç yapısıyla, yüksek genleşmeli tip köpük ajanlarını 800 kata kadar genleştirme kabiliyetine sahiptirler. Deluge vanalı köpüklü söndürme sistemlerinde kullanılırlar.

Sistemin söndürme prensibi, köpük solüsyonunun köpük jeneratörleri tarafından 1’e 800 oranında genletirilerek, uygulama yapılan alanı komple yeter yükseklikte köpükle boğma, bu sayede ise yangını söndürme prensibine dayanır.

Özellikle uçak hangarları, helikopter hangarları ve katı atık toplama tesisleri için en etkili ve efektif söndürme sistemi, yüksek genleşmeli köpüklü söndürme sistemidir. Bunların yanında, yanıcı parlayıcı sıvı depoları, taşma havuzları gibi mahallerde de kullanımları yaygındır.

Evenos Köpük Jeneratörü

Uçak ve helikopter hangarları gibi, katı atık tesisleri gibi yanma hızı çok yüksek mahallerde kullanılması en uygun sistem olan köpük jeneratörü sistemlerinin anahtar teslim çözümleri, Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri A.Ş. deneyimli personelleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Köpük jeneratörü ve köpüklü söndürme sistemlerinde uygun malzeme seçimi kadar uygun köpük ajanı seçimi de hayati öneme sahiptir. Her ne kadar standartlara uygunluk tasarımsal olarak sağlanmış olsa bile, uygun köpük ve malzeme seçimi yapılmadığı takdirde olabilecek yangınların söndürülmesinde yetersiz kalınacaktır. Konuda uzman ve deneyimli Evenos mühendisleri, müşteri ihtiyaçlarına uygun sistemleri, maliyet ve uygulama hesapları da göz önünde bulundurarak en doğru biçimde seçmektedirler.

Tüm köpük jeneratörleri ve yüksek genleşmeli köpüklü söndürme sistemlerinin kurulum aşamasından sonra bakım ve servis işlemleri de yine Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri A.Ş. tarafından periyodik olarak yapılmaktadır.

Köpük Jeneratörleri Nedir?

Köpük jeneratörleri genellikle köpük lanslarına göre taşınması daha kolay olan ekipmanlardır. Hafif Köpük jeneratörleri ve ağır köpük jeneratörleri olarak ikiye ayrılırlar.

Hafif köpük jeneratörleri: Hafif köpük jeneratörleri dakikada 80 metreküp ile 200 metreküp arasında köpük tahliyesi yapabilirler. Kapalı hacimli bir köpük konsantre haznesinin içerisine bir daldırma hortumu daldırılıp; bir ucuda jeneratöre karışımın yapılacağı bölgeye doğru basınçlı bir şekilde hareket eder. Evenos Güvenlik Sistemleri tarafından temin edilebilen hafif köpük jeneratörleri dakikada 4.5-5 litre köpük konsantresi harcarlar. Hortum bağlantısı yapılıp su verme işlemi başlayınca, hava su ve köpük konsantresi karışımı sağlanıp köpük uygulama işlemi başlar. Bu tip köpük jeneratörlerinde genellikle sentetik köpük kullanılır. Aspirasyon ya da vantilasyon yaparken su bağlantısı yapılırsa çıkış vanası açılarak suyun geri dönüşümü sağlanır. Su girişi ile çalışan su tribünü pervaneleri sayesinde kapalı alanlarda havanın hareketini sağlar.

Ağır köpük jeneratörleri: Ağırlığı hafif köpük jeneratörlere yakın olmakla birlikte taşınması nispeten kolaydır. Dakikada yaklaşık 50 m3 köpük üretebilmektedir. Havayı itme ve çekme yetisinden dolayı, hem aspiratör hem vantilatör olarak kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemeden imal edilmiştir. Ağır köpük jeneratörleri 4 ila 8 bar çalışma basıncına sahiptir.

Köpük Jeneratörü Nasıl Çalışır?

Köpük jeneratörleri yüksek genleşmeli köpük solüsyonu ile kaplı olan bir elekten hava üflemesiyle genişletilmiş köpüğün yüksek miktarlarda dışarı çıkması yöntemi ile çalışır. Jeneratörlerde kullanılan köpüğün yüksek miktarda üretilmesi için yüksek genleşmeye maruz kalması lazım. Bunun için çok az bir miktar su ile köpük konsantresinin karıştırılması gerekmektedir.

Köpük jeneratörlerinde uygulanan bu yöntem maliyeti de düşüren bir etmendir. Köpük jeneratörlerinde kullanılan köpük solüsyonları orta ve yüksek genleşmeli köpük sistemleri olarak ikiye ayrılır. Bu sistemler, köpüğün hangi hacimde püskürtülerek yangına müdahale edileceğini ve yangının kontrol altına alınacağını belirler. Köpük jeneratörlerinden püsküren köpük ile alevlerin üstü battaniye ile örtülür gibi örtülür. Yani köpük örtücü bir görev üstlenerek yangının oksijenle temasını keser ve büyümesini engeller. Havasız kalan yangın üzerine su ile müdahale edildiğinde söner ver etkisini kaybeder. Ayrıca Evenos A.Ş tarafından kurulumu ve üretimi gerçekleştirilen köpük jeneratörleri zehirli dumanı, gaz sızıntılarını ve yangın esnasında meydana gelen diğer etkenleri de etkisiz hale getirir.

Köpük jeneratörlerinin en önemli özelliği üç boyutlu olarak adlandırılan yangınları da kontrol altına alabilmesidir. Üç boyutlu yangınlar zeminden tavana kadar uzanan, geniş hacme sahip ve alevden bir seli andıran yangınlardır. Bu tip yangınlar genellikle yanıcı sıvıların, depolama alanlarının, hangarların ve kimyasal maddelerin yoğun kullanıldığı ve saklandığı alanlarda meydana gelmektedir. Bu tarz tesislerde köpük jeneratörleri kullanımı zorunlu ve hayati açıdan da önemlidir.

Köpük Monitörleri

Köpük Monitörü

Yüksek debi ve basınçları sayesinde, uzun atım mesafelerine sahip köpük monitörü, özellikle tank sahaları yahut yanıcı parlayıcı sıvı depolanan yerlerde, yangının söndürülmesi için önemli rol oynamaktadırlar.

Köpüklü söndürme gerektiren mahallerde, yangına manuel müdahale imkanı tanıyan köpük monitörleri, Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri A.Ş. tarafından yurtdışından ithal edilmektedir. İthalatı gerçekleştirilen tüm köpük monitörleri, FM, UL, VdS, GOST, LPCB gibi uluslararası kabul görmüş onaylara sahiptir ve birinci sınıf kalitede malzemelerdir.

Temin edilen köpük monitörü, uzaktan kumandalı kontrol imkanı sağladığı gibi, elle kontrol imkanı sağlayarak da yangına müdahale edebilmektedirler. Bu özellik sayesinde, korunumlu bir alanda monitörlere müdahale imkanı sağlanmakta ve can güvenliği maksimize edilmektedir.

Proje ihtiyaçlarına göre, alan özellikleri de göz önünde bulundurularak, monitörler, 360 derece yatay dönüş ve 90 derece dikey dönüş özelliklerine sahip olabilmektedirler.

Ortam şartlarına bağlı olarak, EXPROOF özellikte köpük monitörü de temin edilebilmektedir. Bu sayede tüm ekipmanlar patlama güvenlikli hal ile temin edilmektedir.

Sistemler tasarlanır ve projelendirilirken, hidrolik hesaplamalar, üretici manuellerinde belirtilen debi ve basınç çıkış değerleri de göz önünde alınarak yapılmaktadır. Bu sayede monitör atım mesafeleri, pompa debi ve basınçları, senaryo kurgularında kaç monitör açılabileceği bilgileri belirlenmektedir.

Köpük Monitörü ile beraber, çoğu monitörün kullanımını imkanlı hale getiren platformlar da Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri tarafından imal edilmekte ve ilgili yerlere monte edilmektedir.

Köpük monitörlerinin çıkış basınçları ve yeter debileri ve uygun fırlatma mesafeleri – yükseklikleri; Evenos A.Ş. mühendislik departmanı tarafından, ihtiyaçlara uygun biçimde optimal düzeyde belirlenmekte ve anahtar teslim çözümler gerçekleştirilmektedir.

Köpüklü söndürme sistemlerinin başlıca kullanım alanları ise;

 • Yanıcı parlayıcı sıvı depoları
 • Uçak hangarları
 • Helikopter hangarları
 • Katı atık tesisleri
 • Tank sahaları
 • Kimyasal madde bulunan tanklar
 • Akaryakıt istasyonları
 • İlaç, boya ve gıda fabrikaları
 • Rafineriler Kimya Tesisleri
 • Solvent ve Hidrokarbon Depolama Alanları
 • Boya Üretimi Ve Depolama Alanları
 • LNG / LPG ve Diğer Yanıcı Gaz Depolama Alanları
 • Gemiler / Tankerler / Mavnalar
 • Yükleme Rıhtımları/Limanlar
 • Uçak Bakım Hangarları
 • İtfaiye Araçları
 • Söndüren Gemileri/Söndüren Botları
 • Katı Madde Depolama Alanları
 • Atık Bertaraf Tesisleri
 • Ağaç Endüstrisi Odun ve Yonga Stok Alanları

Köpük Monitörleri

Su ve köpük monitörleri riskli veya yangından etkilenen bölgeye en hızlı şekilde, en kısa zamanda, en güvenli mesafeden gerekli olan suyu gerekli miktarda vermek için kullanılırlar. Köpük monitörleri saha elemanı olan cihazlardır. Yangın söndürme esnasında saha belli bir debi miktarına sahip olmalıdır. Bu debiyi sağlamak için basınç ve akış ilişkisini doğru kurmak ve yangından korunacak mahalin debi dengesini sağlamak gerekir. Bu nedenle sahada kullanılacak nozul ve monitör doğru seçilmelidir. Sabit monitörler bu amaçla çok tercih edilir ve nispeten daha ekonomiktir. Sahanın risk gereklerine göre ise kendinden salınımlı ya da uzaktan kumandalı monitörler tercih edilebilir.

Hangi yüksek genleşmeli köpük monitörünün tercih edileceği monitörün performansı kapasite ve etkili atış mesafesine göre belirlenir. Genellikle su ve köpük kullanabilen monitörleri pratikte 30 – 120m atış aralığında 1.000 – 50.000 l/dak. debi değerleri için kullanım alanınıza göre seçilir. Bu değerler üreticilere göre farklılık göstermekle birlikte sıklıkla endüstriyel sahalarda 1.000 – 12.500 l/dak. aralığında çalışan su ve köpük monitörleri kullanılır. Yüksek kapasiteler özel durumlar için seçilir. Kullanım amacına ve tehlike grubuna bağlı olarak nozul tipi belirlenir. Monitörlerde kullanılan nozullar direk jet nozul veya fog/jet özellikli olarak tedarik edilebilir. Günümüzde sıklıkla monitörler daha iyi atış menzili sağladıkları için fog/ jet nozul içerecek şekilde seçilir. Seçilen Fog/Jet nozullar debiyi kalibre edecek özelliğe sahip olursa kurulum son derece esnek ve etkili olacaktır. Monitörler; su kullanabilir veya su ve köpük kullanabilir olarak gruplandırabileceğimiz gibi, taşınabilir veya sabit tip olarak ta gruplandırılabilir.

Köpük Monitörleri temel olarak taşınabilir ve sabit monitörler olarak aşağıda belirtildiği gibi sınıflandırılabiliriz.

 • Taşınabilir Monitörler
 • Manuel Kumandalı Monitörler
 • Kendinden Salınımlı Monitörler
 • Sabit Monitörler
 • Manuel Kumandalı Monitörler
 • Kendinden Salınımlı Monitörler
 • Hidrolik Kumandalı Monitörler
 • Elektriksel Kumandalı Monitörler

Monitöre nasıl kumanda edilmesi gerektiğini belirleyen en önemli şey monitörün kullanım yeri ve şeklidir. Köpük monitörleri genellikle çok yönlü olarak kullanılmak isteniyor. İhtiyaç durumunda yüksek genleşmeli köpük monitörleri çeşitli ve yüksek riskli sahalarda oluşabilecek yangınları bastırmak için kullanılır. Sistem kurulumları ve devreye alımları aşamalarından sonra, sistemlerin uzun ömürlü olmalarını sağlayan en önemli etken bakımlarının eksiksiz yapılmalarıdır.

Tüm köpük monitörü ve sistem bakımları, Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri A.Ş. yetkin ve deneyimli personeli tarafından yapılmaktadır. Bakımlar, standartlarda belirtilen kurallara uygun olarak, periyodik zamanlarda yapılmaktadır.

KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ BAKIM VE SERVİSİ

Evenos Yangın Söndürme Sistemleri A.Ş. Köpüklü Söndürme Sistemleri ve diğer tüm yangın söndürme sistemlerinin, kurulum, onarım, bakım ve servis işlemlerini yapmaktadır. Binalara kurulacak olan Sprinkler söndürme sistemlerinin tasarım ve uygulaması da yine Evenos personelleri tarafından yapılır. Kurulan Köpüklü Söndürme Sistemleri mutlaka kontrol altında tutulmalıdır. Evenos tarafından kurulumu yapılan, periyodik test ve bakım gerektiren bu sistemler ve cihazlar bina sahibi veya yöneticisi gözetiminde belirli aralıklarda Evenos personelleri tarafından test ve bakıma tabi tutulmalıdır. Bakım ve servis işlemleri düzenli olarak yapıldığında sistemlerin sorunsuz çalışması da güvence altına alınır. Köpüklü Söndürme Sistemlerinin tamamına Evenos A.Ş.’nin uzman personelleri tarafından hem kurulum hem de bakım hizmeti verilmektedir. Gerekli kontroller yılda 1, 2, ve 4 defa olmak üzere mutlaka yapılmalıdır. Yapılan bakım işlemleri ile performans testleri ve bir sistemin ne kadar zamanda ve hangi güçte çalışacağı da saptanarak eğer varsa gerekli aksaklıklar düzeltilebilmektedir. Bakım ve servis işlemleri doğru şekilde ve uzman kişiler tarafından yapılmadığında, olası bir yangın durumunda sistemler görevlerini yerine getiremeyebilir. Bu da yangın esnasında mal ve can kaybına neden olabilir. Bu nedenle bütün yangın güvenlik sistemlerinin mutlaka Evenos A.Ş. tarafından gerekli kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Köpüklü Söndürme Sistemleri ve diğer tüm yangın söndürme sistemlerinin kurulumu, bakımları ve servis işlemleri ile ilgili detaylı bilgi almak için 0216 349 00 49 numaralı telefondan ya da aşağıdaki formdan bize ulaşabilirsiniz.