Duman ve Yangın Perdesi

Duman ve Yangın Perdeleri

Mimari yangın zonlamaları ve duman zonlamaları, yapı etrafında meydana gelmiş bir yangının binanın diğer bölümlerine sıçramasını engelleyen en önemli faktörlerden biridir. Yangın ve duman zonları oluşturulmasının estetik ve mimari açıdan en uygun yöntemleri ise;

  • Yangın Perdesi
  • Duman Perdesi

kullanımlarıdır.

Duman perdesi yahut dumana dayanıklı perde kullanımı, daha çok duman zonları oluşturmak için, yangın perdesi yahut yangına dayanıklı perde ise mimari yangın zonu oluşturmak için kullanılır

Prensipte pasif yangın önleyici sistemler grubunda olan yangın ve duman perdeleri, genellikle düşey düzlemde hareket etmektedirler, ancak mimari şema ve yapı özelliklerine bağlı olarak, yatay düzlemde yahut eğrisel hareket eden tipleri de mevcuttur. Isı ve dumanın bloke edilmesinde ve sadece yangın çıkan alanda hapsolması maksadıyla kullanılırlar. Duman perdesi kullanımları daha çok artrium ve galerilerde, yangın perdesi kullanımı ise daha çok zon geçişlerinde karşımıza çıkmaktadır. Yangına dayanıklı perde olarak da adlandırılan yangın perdeleri, ısıyı bloke etmek için yapının bir elemanı olarak kullanılırlar. Her iki tarafı da silikon kaplıdır ve içerisinde çelik ipler bulunur. Yangın perdesinin amacı yangının bulunduğu bölgeden başka bölgeye sıçramasını önlemektir. Yangın perdeleri tehlike anında sistemle entegre bir şekilde ve otomatik olarak çalışmaya başlar.

Duman perdeleri ise dumanın tavanda tutulmasını sağlar. Duman perdesi yangın esnasında oluşan zararlı gazın yayılmasını önler. Temiz havanın içeri dolarken, zehirli havanın ise tahliye edilmesinde önemli bir rol oynar. Yangın algılama sistemlerine entegre edilebilirler. İşlevi ve oluştuğu ham madde bakımından dumana dayanıklı perde olarak da adlandırılır.

Evenos Yangın Güvenlik sistemleri tarafından distribütörü olunan İngiliz ve İspanyol üreticiler tarafından tedarik edilen yangın ve duman perdeleri, BS ve UL test normlarında 240 dakikaya kadar dayanıklı şekilde üretilmekte olup, kumaş olarak 450 – 700 gr/m2ağırlığa sahiptir. Yangına dayanıklı perde ve dumana dayanıklı perde için kullanılan Perde kumaşları çelik ve fiber hammaddeden üretilmekte olup, uluslararası tüm sertifikasyonlara sahiptir.

Yangın algılama sistemlerinden gelen sinyal ile aktive olan yangın perdesi ve duman perdesi sistemleri, yangın ve duman zonları oluşturulmasında hayati öneme sahip olmakla birlikte, normal çalışma zamanlarında kapalı ve sargılı halde olduklarından dolayı mimari kaygıları da gidermektedirler. Tesislerde hali hazırda var olan mevcut yangın ihbar ve algılama sistemlerine de entegre edilebilmektedirler. Dolayısıyla gerekli modüller sayesinde, oluşturulacak yangın senaryosuna bağlı olarak, istenilen yerdeki duman ve yangın perdeleri aktive olacak ve bu şekilde can ve mal güvenliği maksimize edilmiş olacaktır.  Algılama sistemlerinin yanında, yangına dayanıklı perde ve dumana dayanıklı perde ile birlikte monte edilen manuel butonları sayesinde, istenildiği zaman manuel olarak da kullanıcılar tarafından aktive edilebilmektedirler.

Duman ve Yangın Perdeleri

Yangın perdesi ve duman perdesi çözümleri özellikle kaçış ve tahliye sırasında, kaçış yollarının güvence altına alınması ve can emniyetinin sağlanması açısından en iyi çözümdürler.

Alışveriş merkezlerinde, endüstriyel tesislerde, karayolu tünellerinde, ofis binalarında, depolama sahalarında kullanımları oldukça yaygındır.

İngiltere ve İspanya’dan Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri tarafından ithal edilen tüm duman perdesi ve yangın perdesi sistemlerinin bakım ve servis işlemleri de yine tek elden Evenos A.Ş. yetkili personeli tarafından yapılmakta ve kayıt altında tutulmaktadır. Bunlarla beraber periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz gerçek zamanlı testler ile de yangın ve duman perdelerinin çalışabilirliğini garanti altına almaktayız.