Referanslarımızdan Bazıları

Duman Tahliye Sistemi

Endüstriyel tesis ve geniş atrium alanlarına sahip binalarda, olası yangınlar sonucu çıkan duman, maddi hasarlara yol açabileceği gibi, can kayıplarına da sebebiyet verebilmektedir. Dolayısıyla duman tahliye sistemi ve duman perdeleri ile kontrol altına alınan ve genişleme alanı önlenen dumanın, yapıdan dışarı da atılması gerekmektedir. Yapılardaki bu duman atım sorunları, duman tahliye kapakları, bir diğer adıyla çatı ventilasyon kapakları ile çözülmektedir. Tüm bu elemanlar duman tahliye sistemleri elemanlarıdır. Duman tahliye sistemleri konusunda en önemli nokta, zehirli duman ve temiz havanın birbirine karışmamasıdır. Ayrıca duman tahliye sistemleri fiyatları da ürünlerin kullanım kalitesine göre değişmektedir.

DUMAN TAHLİYE KAPAKLARI VE DUMAN Algılama Sistemleri

Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri A.Ş. tarafından İtalya’dan ithal edilen ve duman tahliye sistemi olan duman tahliye kapağı malzemeleri, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanıp projelendirilmekte, daha sonra yine firmamız yetkin personelleri tarafından bakımları gerçekleştirilmektedir.

Duman tahliye sistemi olan duman tahliye kapakları sistemi;

 • Duman tahliye kapağı
 • Duman tahliye kapağı ucunda bulunan aktivasyon elemanları
 • Kasalar
 • Algılama sistemi
 • Manuel butonlar
 • Basınçlı hava tesisatları elemanlarından oluşmaktadır.

Yangın anında duman tahliye kapakları aktivasyonu 3 şekilde olabilmektedir. Duman tahliye işlemini sağlayan bu aşamalar;

 • Manuel basma butonlarıyla (elektriksel karbondioksit dolu pnömatik silindirler ile mekanik olarak)
 • Algılama sistemlerinden alınan sinyaller
 • Duman tahliye kapağı bulunan ısıya duyarlı aktivasyon elemanlarıdır.

Dolayısıyla herhangi bir yangın anında ilgili zona ait tüm duman tahliye kapakları açılmakta ve içeride birikmiş ve havuzlanmış dumanı yapı dışarısına tahliye etmektedir. Duman tahliye kapakları montajı sırasında tüm yalıtımsal süreçlere dikkat edilmelidir.

DUMAN TAHLİYE KAPAKLARININ ÖNEMİ

Duman tahliye kapakları – çatı ventilasyon sistemleri tasarımı, Evenos A.Ş. mühendisleri tarafından BS EN 12101 ve DIN 18232 normları doğrultusunda yapılmakta ve projelendirilmektedir. Tasarım yapılırken ayrıca üretici firma direktifleri de dikkate alınmaktadır.

Özellikle büyümüş yangınların bir sebebinin duman tahliye kapakları eksikliği olduğu bilinmektedir. Duman tahliye sistemi ile dışarı atılamayan duman, hem yanma olayını yaymakta ve içerideki sıcaklığı yükseltmekte, hem de itfaiye müdahalelerini güçleştirmektedir. Duman tahliye sistemi ve duman tahliye kapağı olmayan yapılarda, özellikle itfaiye müdahalesinin çoğu zaman güçleştiği ve bunun can ve mal kayıplarını artırdığı unutulmamalıdır.

Duman Tahliye Sistemleri

DUMAN TAHLİYE SİSTEMLERİ

Çatı kapakları ve duman tahliye kapağı sistemine sahip yapılarda olası bir yangın durumunda sistem zehirli dumanı otomatik olarak dışarı atıyor. Böylece yangına müdahale daha kolay hale geliyor. Bu noktada önemli bir diğer hususta yapı da çatı kapakları olması konusudur. Duman tahliye sistemleri ve çatı kapakları sayesinde çatı ile yapı arasında sürekli bir hava sirkülasyonu sağlanarak dışarıdan temiz hava içeri girmektedir. Çatı kapakları ile yangın söndürme çalışmaları esnasında hem duman tahliyesi hem de temiz hava aktarımı gerçekleşmektedir.

Yangın güvenlikle alakalı avantajlarının yanında, saydam polikarbonat malzeme sayesinde gün ışığından da maksimum verim elde edilmekte ve enerji masrafları düşmektedir. Dolayısıyla çatı kapakları ve duman tahliye kapağı sistemleri için bir önemli avantaj da enerji verimliliğidir.

DUMAN DAMPERLERİ VE ÖNEMİ

 • Duman tahliye sistemleri arasında olan duman damperleri yangın duvarlarının ve kompartımanlarının bir arada tutulmasını sağlayan ekipmanlardır.  
 • Kompartımanların temel işlevi yangın esnasında dumanı yangının başladığı o alana hapsetmektir.
 • Yangın damperlerini verimli kullanabilmek için mutlaka duvara sağlam ve aralık kalmayacak şekilde monte etmek gerekmektedir.
 • Yangın damperleri doğru asılmazsa, dumanın tahliye işleminde olumlu sonuç vermemektedir.
 • Duman damperleriyle birlikte kullanılması gereken diğer sistem ise duman tahliye damperleridir.
 • Sıcaklığın yüksek olduğu durumlarda duman önleme ve tahliye amaçlı kullanılması gereken bir üründür.

Evenos A.Ş. yetkin mühendisleri tarafından projelendirilen duman tahliye sistemleri ve duman tahliye kapakları – çatı ventilasyon sistemlerinin bakımı da yine Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri A.Ş. yetkin saha personeli tarafından yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Sistemlerle alakalı testler de periyodik olarak gerçekleştirilmekte, müşteri memnuniyeti maksimize edilmektedir.

Duman Tahliye Sistemleri Bakım ve Servisi

Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri A.Ş. Duman Tahliye Sistemleri ve diğer tüm yangın söndürme sistemlerinin, kurulum, onarım, bakım ve servis işlemlerini yapmaktadır. Binalara kurulacak olan Duman Tahliye Sistemleri sistemlerinin tasarım ve uygulaması da yine Evenos personelleri tarafından yapılır. Kurulan Duman Tahliye Sistemleri mutlaka kontrol altında tutulmalıdır. Evenos tarafından kurulumu yapılan, periyodik test ve bakım gerektiren bu sistemler ve cihazlar bina sahibi veya yöneticisi gözetiminde belirli aralıklarda Evenos personelleri tarafından test ve bakıma tabi tutulmalıdır. Bakım ve servis işlemleri düzenli olarak yapıldığında sistemlerin sorunsuz çalışması da güvence altına alınır. Duman Tahliye Sistemleri Sistemlerinin tamamına Evenos A.Ş.’nin uzman personelleri tarafından hem kurulum hem de bakım hizmeti verilmektedir. Gerekli kontroller yılda 1, 2, ve 4 defa olmak üzere mutlaka yapılmalıdır. Yapılan bakım işlemleri ile performans testleri ve bir sistemin ne kadar zamanda ve hangi güçte çalışacağı da saptanarak eğer varsa gerekli aksaklıklar düzeltilebilmektedir. Bakım ve servis işlemleri doğru şekilde ve uzman kişiler tarafından yapılmadığında, olası bir yangın durumunda sistemler görevlerini yerine getiremeyebilir. Bu da yangın esnasında mal ve can kaybına neden olabilir. Bu nedenle bütün yangın güvenlik sistemlerinin mutlaka Evenos A.Ş. tarafından gerekli kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Duman Tahliye Sistemleri ve diğer tüm yangın söndürme sistemlerinin kurulumu, bakımları ve servis işlemleri ile ilgili detaylı bilgi almak için 0216 349 00 49 numaralı telefondan ya da aşağıdaki formdan bize ulaşabilirsiniz.

  Formu Doldurunuz